Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

,,Vindsubsidies denkt actief mee met Greyt-experts over de subsidiekansen van hun klanten’’

Partnership Greyt en Vindsubsidies een ‘win-win’

Het partnership tussen Greyt, een landelijk netwerk van mkb-adviseurs, en Vindsubsidies heeft op beide organisaties een positief effect. De organisaties profiteren van elkaars expertise bij projecten en advies van hun klanten. De eerste positieve resultaten van de samenwerking zijn inmiddels geboekt.

Greyt en Vindsubsidies werken sinds een aantal jaar samen. Greyt is een club van 25+ CFO’s, controllers en vakspecialisten. Samen creëren ze groei voor organisaties en ondernemers die verder willen komen. De financiële experts die zich hebben aangesloten bij Greyt doen, op vrijblijvende basis, een beroep op de subsidiedeskundigen van Vindsubsidies. Vindsubsidies ondersteunt hen in subsidieadvies aan hun klanten. Weten hoe? Continue reading “,,Vindsubsidies denkt actief mee met Greyt-experts over de subsidiekansen van hun klanten’’”

Subsidieregeling praktijkleren geopend: komt u in aanmerking?

NIEUWS – De Subsidieregeling praktijkleren is op 2 juni opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen. Bedrijven kunnen de subsidie aanvragen als zij in het studiejaar 2017-2018 een leerplaats hebben aangeboden en begeleiding hebben verzorgd aan leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen.

De subsidie komt tegemoet aan de kosten die bedrijven maken voor de begeleiding van leerlingen en studenten. Ook kan de subsidie een tegemoetkoming zijn in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Voor de regeling is een jaarlijks budget van € 196,5 miljoen beschikbaar, waarmee het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zoveel mogelijk bedrijven tegemoet wil komen, van kapperszaak op de hoek tot multinational.
Continue reading “Subsidieregeling praktijkleren geopend: komt u in aanmerking?”

Nieuwe aanvraagtijdvakken en wijzigingen ESF Duurzame Inzetbaarheid gepubliceerd

NIEUWS – De Subsidieregeling ESF 2014-2020 is gewijzigd in verband met onder meer een aantal nieuwe aanvraagtijdvakken voor de onderdelen ‘duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’ en ‘duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’.

De onlangs al aangekondigde wijziging bevat de volgende nieuwe aanvraagtijdvakken en bijbehorende subsidieplafonds:

  • duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen:
    • 25 tot en met 29 juni 2018, subsidieplafond € 15 miljoen;
    • 12 tot en met 16 november 2018, subsidieplafond € 15 miljoen;
    • 8 tot en met 12 april 2019, subsidieplafond € 15 miljoen.
  • duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren: 1 tot en met 26 oktober 2018, subsidieplafond € 25 miljoen.

Continue reading “Nieuwe aanvraagtijdvakken en wijzigingen ESF Duurzame Inzetbaarheid gepubliceerd”

Vierde UIA-oproep op komst: € 100 miljoen voor stedelijke innovatieprojecten

BLOG – In oktober 2018 gaat de vierde oproep voor het Europese initiatief Urban Innovative Actions (UIA) van start. In het kader van deze oproep komt € 100 miljoen beschikbaar voor het vinden en uitproberen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken die verband houden met duurzame stedelijke ontwikkeling en die relevant zijn voor de hele Europese Unie (EU).

Subsidie is beschikbaar voor steden of groepen van steden met ten minste 50.000 inwoners. Te ondersteunen projecten moeten innovatief en van goede kwaliteit zijn, moeten in overleg met belangrijke stakeholders worden opgezet en uitgevoerd, en moeten bovendien resultaatgericht en overdraagbaar zijn. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot € 5 miljoen per project.
Continue reading “Vierde UIA-oproep op komst: € 100 miljoen voor stedelijke innovatieprojecten”

Staat u al in startblokken? Binnenkort aanvragen voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

BLOG – Binnenkort kan het weer: aanvragen voor de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid, waarmee u kunt investeren in uw medewerkers. Vanuit de regeling kunnen bedrijven en (overheids)instellingen subsidie krijgen voor projecten om mensen langer en productief en gezond aan het werk te houden en om in te zetten op duurzaam personeelsbeleid. En het mooie is dat er dit jaar nog meer subsidie kan worden aangevraagd.

Concreet moet de subsidie worden gebruikt voor het starten van een adviestraject of het implementeren van een advies en verbetering, afgestemd op uw organisatie. Het moet gaan om extern advies rond het welzijn en functioneren van uw personeel. Hoeveel meer subsidie kunt u dit jaar aanvragen? Continue reading “Staat u al in startblokken? Binnenkort aanvragen voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers”

Financiering voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk?

Laat uw collegeplannen screenen op subsidiemogelijkheden!

BLOG – Het gros van de gemeenten is nog druk bezig met het opstellen van collegeplannen. Waar ligt de komende jaren de bestuurlijke focus in uw gemeente? Uit een steekproef is gebleken dat er tijdens de collegebesprekingen veel aandacht is voor thema’s als de invoering van de Omgevingswet en regionale samenwerking, bericht Binnenland Bestuur. Digitalisering is daarentegen een onderwerp dat, heel onterecht, onderbelicht blijft. Misschien omdat het een kostbaar en ingewikkeld onderwerp is? Wellicht zijn er financieringsmogelijkheden voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk vanuit (Europese) subsidieprogramma’s.

Want op het gebied van digitalisering liggen de komende jaren wel degelijk grote uitdagingen voor gemeenten. Zoals het risico van hacking en het beschermen van gevoelige data. Of het koppelen van verschillende datastromen en het toepassen van big data om een gerichter fact-faced beleid te kunnen voeren.

Er zijn verschillende nationale en internationale subsidieprogramma’s die gemeenten een financiering bieden om digitale vraagstukken aan te gaan. Bent u daarvan op de hoogte? Continue reading “Financiering voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk?”

€ 5 miljoen extra budget voor de MIT-regeling

NIEUWS – Er is extra budget beschikbaar gesteld voor de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Concreet is het budget door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verhoogd van € 35 miljoen naar € 40 miljoen. Dat betekent dus € 5 miljoen extra voor de uitvoering van innovatieve (samenwerkings)projecten. Vanaf 2 juli kan er weer subsidie worden aangevraagd voor het onderdeel R&D-samenwerkingsprojecten, waarbij de subsidie per project kan oplopen tot € 350.000.

Het extraatje is zeer welkom want in voorgaande jaren was vooral op de instrumenten MIT-haalbaarheidsprojecten en MIT-R&D-samenwerkingsprojecten sprake van (sterke) overvraging. De extra middelen zijn daarom beschikbaar gemaakt voor die instrumenten.

Continue reading “€ 5 miljoen extra budget voor de MIT-regeling”

Eindstand najaarsronde SDE+ 2017: 4215 aanvragen gehonoreerd

NIEUWS – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op basis van de najaarsronde 2017 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) subsidie toegekend aan 4215 hernieuwbare energieprojecten.

Dat meldt EZK-minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer over de resultaten van de SDE+ najaarsronde 2017. De definitieve resultaten van de najaarsronde 2017 hebben enige tijd op zich laten wachten, omdat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) iets meer tijd nodig heeft gehad voor de beoordeling van alle aanvragen.
Continue reading “Eindstand najaarsronde SDE+ 2017: 4215 aanvragen gehonoreerd”

ESF: nieuwe openstellingen Duurzame inzetbaarheid bekend

NIEUWS – Binnenkort wordt in de Staatscourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd, zo meldt Uitvoering Van Beleid (UVB).

De wijziging betreft een aantal nieuwe openstellingen rondom het thema Duurzame inzetbaarheid, dat erop is gericht om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Continue reading “ESF: nieuwe openstellingen Duurzame inzetbaarheid bekend”

Omhoog ↑