Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Categorie

Blogs

Blogs

Ondernemers meldden in 2017 ruim € 1,5 miljard aan energiezuinige investeringen, Inter-Drain was één van hen

Nederlandse bedrijven hebben in 2017 samen voor ruim € 1,5 miljard aan investeringen in energiezuinige maatregelen gemeld binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA), zo bleek uit het onlangs gepubliceerde EIA-jaarverslag van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een van deze bedrijven is onze klant Inter-Drain. Inter-Drain legt in het jaarverslag uit hoe de onderneming zelf een motormodule voor zuinige draineermachines heeft ontwikkeld die ook in aanmerking komt voor EIA. Om de ontwikkeling en de opname van de machines op de EIA-lijst mogelijk te maken, is er nauw samengewerkt tussen Inter-Drain, de RVO en de energieconsultants van Vindsubsidies.

,,Het project van Inter-Drain is een mooi voorbeeld over hoe subsidies als de EIA twee kanten op kunnen werken. En over hoe een goede samenwerking tussen de overheid als subsidieverstrekker (RVO) en ondernemers iets moois oplevert”, aldus Vindsubsidies-consultant Jeroen Herbrink, die als energiedeskundige intensief betrokken is geweest bij het project. ,,Het is daarom niet vreemd dat de RVO juist dit project als succesvol praktijkverhaal heeft opgenomen in het EIA-jaarverslag.”

Met de missie om uiteindelijk alle draineermachines zuiniger te maken, heeft Inter-Drain een motormodule ontwikkeld die dankzij slim motormanagement en een nauwkeurige afstelling aanzienlijk zuiniger is dan standaard motoren. Met ondersteuning vanuit de EIA bestormt Inter-Drain nu de markt. Hoe heeft deze innovatieve ondernemer de regeling optimaal weten te benutten? Continue reading “Ondernemers meldden in 2017 ruim € 1,5 miljard aan energiezuinige investeringen, Inter-Drain was één van hen”

Werkt u met een partner aan een innovatie? Twee populaire subsidies geopend!

BLOG – Gaat u samenwerken met een ander bedrijf of kennisinstelling aan een R&D-project? Dan zijn er momenteel twee populaire mkb-subsidies waarvan u gebruik kunt maken. Voor internationale projecten kunt u een beroep doen op Eurostars. Werkt u samen met uitsluitend Nederlandse partners? Dan opent 2 juli de subsidie Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) voor R&D-samenwerkingsprojecten. Deze attractieve regelingen kunnen u subsidiebijdragen tot 35% (MIT) en 50% (Eurostars) van de subsidiabele kosten opleveren.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Eurostars en MIT zijn niet bestemd voor de eerste de beste projecten. Het moet echt gaan om ambitieuze innovaties met impact, op landelijk of zelfs internationaal niveau. Projecten die het verschil maken binnen sectoren als Life Sciences & Health, HTSM, Energie, Chemie, Agri & Food, Logistiek of de Creatieve Industrie. Wat zijn de belangrijkste zaken die u moet weten?

Continue reading “Werkt u met een partner aan een innovatie? Twee populaire subsidies geopend!”

,,Vindsubsidies denkt actief mee met Greyt-experts over de subsidiekansen van hun klanten’’

Partnership Greyt en Vindsubsidies een ‘win-win’

Het partnership tussen Greyt, een landelijk netwerk van mkb-adviseurs, en Vindsubsidies heeft op beide organisaties een positief effect. De organisaties profiteren van elkaars expertise bij projecten en advies van hun klanten. De eerste positieve resultaten van de samenwerking zijn inmiddels geboekt.

Greyt en Vindsubsidies werken sinds een aantal jaar samen. Greyt is een club van 25+ CFO’s, controllers en vakspecialisten. Samen creëren ze groei voor organisaties en ondernemers die verder willen komen. De financiële experts die zich hebben aangesloten bij Greyt doen, op vrijblijvende basis, een beroep op de subsidiedeskundigen van Vindsubsidies. Vindsubsidies ondersteunt hen in subsidieadvies aan hun klanten. Weten hoe? Continue reading “,,Vindsubsidies denkt actief mee met Greyt-experts over de subsidiekansen van hun klanten’’”

Vierde UIA-oproep op komst: € 100 miljoen voor stedelijke innovatieprojecten

BLOG – In oktober 2018 gaat de vierde oproep voor het Europese initiatief Urban Innovative Actions (UIA) van start. In het kader van deze oproep komt € 100 miljoen beschikbaar voor het vinden en uitproberen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken die verband houden met duurzame stedelijke ontwikkeling en die relevant zijn voor de hele Europese Unie (EU).

Subsidie is beschikbaar voor steden of groepen van steden met ten minste 50.000 inwoners. Te ondersteunen projecten moeten innovatief en van goede kwaliteit zijn, moeten in overleg met belangrijke stakeholders worden opgezet en uitgevoerd, en moeten bovendien resultaatgericht en overdraagbaar zijn. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot € 5 miljoen per project.
Continue reading “Vierde UIA-oproep op komst: € 100 miljoen voor stedelijke innovatieprojecten”

Staat u al in startblokken? Binnenkort aanvragen voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

BLOG – Binnenkort kan het weer: aanvragen voor de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid, waarmee u kunt investeren in uw medewerkers. Vanuit de regeling kunnen bedrijven en (overheids)instellingen subsidie krijgen voor projecten om mensen langer en productief en gezond aan het werk te houden en om in te zetten op duurzaam personeelsbeleid. En het mooie is dat er dit jaar nog meer subsidie kan worden aangevraagd.

Concreet moet de subsidie worden gebruikt voor het starten van een adviestraject of het implementeren van een advies en verbetering, afgestemd op uw organisatie. Het moet gaan om extern advies rond het welzijn en functioneren van uw personeel. Hoeveel meer subsidie kunt u dit jaar aanvragen? Continue reading “Staat u al in startblokken? Binnenkort aanvragen voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers”

Financiering voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk?

Laat uw collegeplannen screenen op subsidiemogelijkheden!

BLOG – Het gros van de gemeenten is nog druk bezig met het opstellen van collegeplannen. Waar ligt de komende jaren de bestuurlijke focus in uw gemeente? Uit een steekproef is gebleken dat er tijdens de collegebesprekingen veel aandacht is voor thema’s als de invoering van de Omgevingswet en regionale samenwerking, bericht Binnenland Bestuur. Digitalisering is daarentegen een onderwerp dat, heel onterecht, onderbelicht blijft. Misschien omdat het een kostbaar en ingewikkeld onderwerp is? Wellicht zijn er financieringsmogelijkheden voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk vanuit (Europese) subsidieprogramma’s.

Want op het gebied van digitalisering liggen de komende jaren wel degelijk grote uitdagingen voor gemeenten. Zoals het risico van hacking en het beschermen van gevoelige data. Of het koppelen van verschillende datastromen en het toepassen van big data om een gerichter fact-faced beleid te kunnen voeren.

Er zijn verschillende nationale en internationale subsidieprogramma’s die gemeenten een financiering bieden om digitale vraagstukken aan te gaan. Bent u daarvan op de hoogte? Continue reading “Financiering voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk?”

Nu uw Eurostars-aanvraag voorbereiden: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project

BLOG – Kort na de zomer, op 13 september, is de eerstvolgende sluitingsdatum van het in Nederland populaire en toegankelijke Europese subsidieprogramma Eurostars. Binnen Eurostars kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen voor O&O-projecten die zij samen met een of meerdere buitenlandse partners uitvoeren. De subsidiebijdrage kan oplopen tot 50% van de subsidiabele projectkosten. Gezien de aankomende zomerperiode voor de sluitingsdatum, is het raadzaam om uw aanvraag nu al voor te bereiden.

Wanneer komt u in aanmerking voor Eurostars? Continue reading “Nu uw Eurostars-aanvraag voorbereiden: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project”

Doorstaat uw WBSO-administratie een controle van RVO? Met deze tips moet het lukken!

BLOG – Als u ten behoeve van uw speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gebruik maakt van de WBSO, dan heeft u vóór 1 april 2018 de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven uit 2017 door moeten geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nu alle uren, kosten en uitgaven uit 2017 zijn gemeld, gaat RVO (deels steekproefsgewijs) bepalen bij welke bedrijven een controlebezoek afgelegd gaat worden. Is uw WBSO-administratie voldoende op orde om zo’n controle van RVO met succes te doorstaan? Twijfelt u, zorg dan in ieder geval voor duidelijkheid rond onderstaande zaken waar RVO geheid op let!
Continue reading “Doorstaat uw WBSO-administratie een controle van RVO? Met deze tips moet het lukken!”

Collegeonderhandelingen: welke subsidieprogramma’s ondersteunen de ambities van uw gemeente?

BLOG – Waarschijnlijk zijn ook in uw gemeente de collegeonderhandelingen in volle gang. Het moment waarop richting wordt gegeven aan de ambities en speerpunten voor de komende vier jaar. Ook het moment waarop wordt gekeken naar de financiële onderbouwing van deze plannen. Deze bestaat uit verschillende componenten, waaronder ook externe financiering vanuit de regionale, landelijke en Europese overheid. Weet u voor welke financieringsprogramma’s uw gemeente de komende jaren in aanmerking komt? Laat net als veel collega-gemeenten uw collegeplannen vrijblijvend screenen door externe subsidie- en overheidsexperts.

Vanuit Europa en de nationale overheid zijn er subsidiegelden beschikbaar gesteld waar ook gemeenten een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om investeringen en projecten op het gebied van werkgelegenheid, digitalisering, veiligheid, energietransitie en mobiliteit. Deze regelingen zijn niet altijd bekend binnen gemeenten, of er heerst veel onduidelijkheid over de voorwaarden en de wet- en regelgeving van deze internationale programma’s. Vindsubsidies is een ervaren partner op subsidiegebied en ondersteunt al een derde van alle Nederlandse gemeenten bij het vinden van de juiste subsidieprogramma’s voor gemeentelijke plannen en projecten. Continue reading “Collegeonderhandelingen: welke subsidieprogramma’s ondersteunen de ambities van uw gemeente?”

Omhoog ↑