Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

april 2018

Nu uw Eurostars-aanvraag voorbereiden: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project

BLOG – Kort na de zomer, op 13 september, is de eerstvolgende sluitingsdatum van het in Nederland populaire en toegankelijke Europese subsidieprogramma Eurostars. Binnen Eurostars kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen voor O&O-projecten die zij samen met een of meerdere buitenlandse partners uitvoeren. De subsidiebijdrage kan oplopen tot 50% van de subsidiabele projectkosten. Gezien de aankomende zomerperiode voor de sluitingsdatum, is het raadzaam om uw aanvraag nu al voor te bereiden.

Wanneer komt u in aanmerking voor Eurostars? Continue reading “Nu uw Eurostars-aanvraag voorbereiden: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project”

Begin mei start nieuwe subsidieregeling voor CO2-reductie industrie

NIEUWS – Begin mei opent naar verwachting de nieuwe subsidieregeling ‘Beleidsexperiment CO2-reductie industrie’. Met deze regeling gaat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) – eenmalig – zowel pilot- als demonstratieprojecten stimuleren.

Te ondersteunen projecten moeten zorgen voor het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies in de industrie.
Continue reading “Begin mei start nieuwe subsidieregeling voor CO2-reductie industrie”

LIFE-oproep 2018 open, bijna € 400 miljoen voor milieu- en klimaatprojecten

NIEUWS – De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep geopend voor het Communautair programma voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (LIFE).

De oproep heeft betrekking op projectsubsidies vanuit beide onderdelen van het programma, namelijk LIFE Milieu en LIFE Klimaatactie. Aan de oproep is een budget van € 397 miljoen verbonden, waarvan € 317 miljoen voor LIFE Milieu en € 80 miljoen voor LIFE Klimaatactie.
Continue reading “LIFE-oproep 2018 open, bijna € 400 miljoen voor milieu- en klimaatprojecten”

Innovatiesubsidie voor aardgasvrije gebouwde omgeving

NIEUWS – Op 3 april 2018 zijn diverse onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten weer geopend voor het indienen van subsidieaanvragen. In het kader van deze openstellingen komt er € 152,5 miljoen subsidie beschikbaar voor nieuwe energie-innovatieprojecten.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er diverse zaken veranderd in de regeling. Zo wordt er dit jaar ruim € 33 miljoen extra subsidie beschikbaar gesteld voor een reeks aanvullende maatregelen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Continue reading “Innovatiesubsidie voor aardgasvrije gebouwde omgeving”

Opnieuw Europese subsidie voor innovatief biotechbedrijf In Ovo

NIEUWS – Het Leidse biotechbedrijf In Ovo ontvangt een subsidie van € 50.000 voor een haalbaarheidsonderzoek naar inzichtstechnologie voor kipbroederijen. Het gaat om een toekenning voor fase-1 onderzoek vanuit het Europese SME-instrument, een onderdeel van het grote innovatieprogramma Horizon 2020.

In Ovo werd al eerder beloond met Europees geld voor een prestigieus project rond de vroege geslachtsbepaling in eieren. Dankzij de techniek die met dit project werd ontwikkeld, kan het onnodig doden van wereldwijd miljarden eendagshaantjes worden voorkomenDe subsidie vanuit het SME-instrument is de derde grote subsidie voor de innovatieve spin-off waarvoor Vindsubsidies de aanvraag heeft ingediend. Continue reading “Opnieuw Europese subsidie voor innovatief biotechbedrijf In Ovo”

Doorstaat uw WBSO-administratie een controle van RVO? Met deze tips moet het lukken!

BLOG – Als u ten behoeve van uw speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gebruik maakt van de WBSO, dan heeft u vóór 1 april 2018 de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven uit 2017 door moeten geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nu alle uren, kosten en uitgaven uit 2017 zijn gemeld, gaat RVO (deels steekproefsgewijs) bepalen bij welke bedrijven een controlebezoek afgelegd gaat worden. Is uw WBSO-administratie voldoende op orde om zo’n controle van RVO met succes te doorstaan? Twijfelt u, zorg dan in ieder geval voor duidelijkheid rond onderstaande zaken waar RVO geheid op let!
Continue reading “Doorstaat uw WBSO-administratie een controle van RVO? Met deze tips moet het lukken!”

EZK: niet te vroeg juichen over budget en percentages WBSO 2019

NIEUWS – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil in reactie op eerdere berichtgeving duidelijk maken dat ‘er niet is gecommuniceerd dat er volgend jaar meer budget beschikbaar komt voor de WBSO’.

Ook wil EZK benadrukken dat een verhoging van de aftrekpercentages en de drempel van de eerste schijf geen uitgemaakte zaak is.
Continue reading “EZK: niet te vroeg juichen over budget en percentages WBSO 2019”

Eerste inschatting WBSO 2019: meer budget, aftrekpercentages omhoog

NIEUWS – Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de eerste inschatting bekendgemaakt van de sleutels van de WBSO in 2019.

Het ziet er naar uit dat er volgend jaar meer budget beschikbaar komt voor deze populaire innovatiesubsidie en dat ondernemers een hoger percentage van hun R&D-kosten en -uitgaven kunnen aftrekken.
Continue reading “Eerste inschatting WBSO 2019: meer budget, aftrekpercentages omhoog”

Collegeonderhandelingen: welke subsidieprogramma’s ondersteunen de ambities van uw gemeente?

BLOG – Waarschijnlijk zijn ook in uw gemeente de collegeonderhandelingen in volle gang. Het moment waarop richting wordt gegeven aan de ambities en speerpunten voor de komende vier jaar. Ook het moment waarop wordt gekeken naar de financiële onderbouwing van deze plannen. Deze bestaat uit verschillende componenten, waaronder ook externe financiering vanuit de regionale, landelijke en Europese overheid. Weet u voor welke financieringsprogramma’s uw gemeente de komende jaren in aanmerking komt? Laat net als veel collega-gemeenten uw collegeplannen vrijblijvend screenen door externe subsidie- en overheidsexperts.

Vanuit Europa en de nationale overheid zijn er subsidiegelden beschikbaar gesteld waar ook gemeenten een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om investeringen en projecten op het gebied van werkgelegenheid, digitalisering, veiligheid, energietransitie en mobiliteit. Deze regelingen zijn niet altijd bekend binnen gemeenten, of er heerst veel onduidelijkheid over de voorwaarden en de wet- en regelgeving van deze internationale programma’s. Vindsubsidies is een ervaren partner op subsidiegebied en ondersteunt al een derde van alle Nederlandse gemeenten bij het vinden van de juiste subsidieprogramma’s voor gemeentelijke plannen en projecten. Continue reading “Collegeonderhandelingen: welke subsidieprogramma’s ondersteunen de ambities van uw gemeente?”

Omhoog ↑