Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

maart 2018

Gemeenten Haaksbergen en Zwartewaterland winnen subsidieloket Vindsubsidies

Enschede en Goeree-Overflakkee geven prijs aan buurgemeente

NIEUWS – De Gemeente Haaksbergen en de Gemeente Zwartewaterland hebben een online subsidieloket van Vindsubsidies gewonnen. Het loket, dat wordt geplaatst op de gemeentelijke website, geeft inwoners gratis toegang tot duizenden subsidieregelingen voor projecten en investeringen. Ook de gemeenten Goeree-Overflakkee en Enschede vielen in de prijzen. Maar omdat zij al over een online subsidieloket beschikken, geven zij de prijs weg aan een buurgemeente. Welke gemeenten dit zijn, wordt binnenkort bekend.

Tientallen gemeenten namen deel aan de prijsvraag ‘Win een subsidieloket voor uw gemeente’, een winactie van Vindsubsidies tijdens de Olympische Winterspelen. De gemeenten konden een online loket winnen door het juiste aantal door Nederlanders gewonnen Olympische medailles, en gouden medailles, te voorspellen en het afmaken van een slagzin. Continue reading “Gemeenten Haaksbergen en Zwartewaterland winnen subsidieloket Vindsubsidies”

WBSO-vragenbrief gekregen? Voorkom afwijzing met onze gratis quickscan!

BLOG – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is op dit moment druk bezig met de behandeling van WBSO-aanvragen. Wellicht dat u in het kader van deze behandeling een vragenbrief krijgt waarin u verzocht wordt aanvullende informatie te geven over uw project. Met deze extra informatie kan RVO vervolgens beter beslissen over het al dan niet toekennen van uw aanvraag.

De kans op het krijgen van zo’n vragenbrief lijkt overigens steeds iets groter te worden, omdat RVO kritischer dan voorheen kijkt naar zaken als de technische nieuwheid van een project en de rol en werkzaamheden van samenwerkingspartners (bijvoorbeeld zusterbedrijven).
Continue reading “WBSO-vragenbrief gekregen? Voorkom afwijzing met onze gratis quickscan!”

WIFI4EU: registratie aanvragers van start, eerste call 15 mei open

NIEUWS – De Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat geïnteresseerde gemeenten zich vanaf vandaag (20 maart 2018) als aanvrager kunnen registreren voor WIFI4EU. Deze registratie is verplicht om vervolgens vanaf 15 mei 2018 aanvragen te kunnen indienen, als de eerste call open gaat.

Met WIFI4EU gaat de EU gratis draadloze internettoegangspunten in gemeentehuizen, bibliotheken, parken en op andere openbare plaatsen steunen. In het kader van WIFI4EU kunnen gemeenten een voucher ter waarde van € 15.000 aanvragen, bestemd voor de financiering van nieuwe wifi-toegangspunten waar er geen overlapping is met soortgelijke bestaande particuliere of openbare internetverbindingen.
Continue reading “WIFI4EU: registratie aanvragers van start, eerste call 15 mei open”

Tot € 5 miljoen subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten

NIEUWS – Steden en stedelijke regio’s met baanbrekende projecten op het gebied van armoede, veiligheid, digitale transitie of duurzaamheid, kunnen later dit jaar subsidie aanvragen vanuit de vierde call voor Urban Innovative Actions (UIA). De subsidie kan oplopen tot € 5 miljoen per project.

Europese steden en stedelijke regio’s ervaren veelal dezelfde vraagstukken en uitdagingen. De EU subsidieert via het UIA-programma, dat wordt gefinancierd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), experimentele projecten die zich richten op nieuwe en onbewezen oplossingen voor deze uitdagingen.
Continue reading “Tot € 5 miljoen subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten”

Gemeenteraadsverkiezingen: topthema’s milieu en verkeer sluiten aan bij Europese en nationale financieringsprogramma’s

BLOG – Duurzaamheid en milieu zijn volgens lokale politieke partijen de belangrijkste thema’s bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dat blijkt uit een analyse onder 65 grote en kleine gemeenten van onderzoeksbureau Citisens. Deze thema’s sluiten aan bij veel Europese en nationale financieringsprogramma’s, die in de komende jaren miljoenen in kas hebben om gemeentelijke en regionale plannen op het gebied van deze topthema’s te ondersteunen.

Naast duurzaamheid en milieu scoren ook verkeer en bereikbaarheid, bijstand en zorg en woonbeleid hoog. Buiten deze thema’s spelen vooral een tegenprestatie bij een bijstandsuitkering, cameratoezicht,  cultuursubsidies en parkeerbeleid een grote rol tijdens de verkiezingen. Continue reading “Gemeenteraadsverkiezingen: topthema’s milieu en verkeer sluiten aan bij Europese en nationale financieringsprogramma’s”

€ 152,5 miljoen subsidie voor energie-innovatieprojecten

NIEUWS – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft enkele nieuwe openstellingen bekendgemaakt voor de regeling Topsector energieprojecten. In het kader van deze openstellingen komt er € 152,5 miljoen subsidie beschikbaar voor nieuwe energie-innovatieprojecten.

Behalve de nieuwe openstellingen is de regeling ook op diverse punten aangepast.
Continue reading “€ 152,5 miljoen subsidie voor energie-innovatieprojecten”

Bent u bezig met een innovatieve ontwikkeling? Vraag dubbel subsidie aan!

BLOG – Voor onderzoek naar de haalbaarheid van uw innovatie, waarvoor u wellicht ook WBSO-subsidie gaat benutten, kunt u subsidie aanvragen. De regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) vergoedt tot € 25.000 van de kosten van een onderzoek naar de technische of commerciële haalbaarheid van innovatie- en (product-)ontwikkelingsprojecten. Vanaf 17 april kunt u deze subsidie aanvragen.

De MIT-subsidie is al jaren razend populair onder innovatieve ondernemers. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en de ervaring leert dat het budget snel op is. Om kans te maken op de tienduizenden euro’s vergoeding voor uw haalbaarheidsonderzoek moet u eigenlijk meteen op 17 april een sterke aanvraag indienen. Wij kunnen u helpen. Hoe werkt het? Continue reading “Bent u bezig met een innovatieve ontwikkeling? Vraag dubbel subsidie aan!”

Voldoende speelruimte binnen de WBSO? Schuif slim met uren en kosten!

BLOG – Als u ten behoeve van uw speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gebruik maakt van de WBSO, dan kunt u met uw goedgekeurde S&O-uren en -kosten schuiven. Hoe kunt u daar in het begin van het jaar het beste mee omgaan?

De WBSO-regelgeving bepaalt dat uren en kosten die voor een bepaalde periode zijn toegekend maar nog niet gerealiseerd zijn, later in het kalenderjaar alsnog gemaakt mogen worden.
Continue reading “Voldoende speelruimte binnen de WBSO? Schuif slim met uren en kosten!”

Uw collegeplannen financieel onderbouwd met een overzicht van actuele en toekomstige subsidieprogramma’s

BLOG – De Gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan voor de deur en zullen ongetwijfeld ook binnen uw gemeente voor verschuivingen zorgen binnen het college van B&W. Het opstellen van de nieuwe collegeplannen na de verkiezingen is een verantwoordelijke klus. Een stevige financiële onderbouwing daarbij is van essentieel belang. Heeft u als gemeente alle geldstromen in beeld? Ook alle subsidie- en financieringsprogramma’s van provinciale, landelijke en Europese instanties?

Financieringen, die via deze programma’s zijn aan te vragen, kunnen bepalend zijn voor het laten slagen van de ambities en speerpunten van uw gemeente. En kunnen zelfs al vóórafgaand aan het definitieve collegeplan richting geven aan de verschillende beleidsthema’s. Het is dus als beleidsadviseur, manager of gemeentebestuurder noodzakelijk om op de hoogte te zijn van actuele themaprogramma’s en subsidiegelden. Continue reading “Uw collegeplannen financieel onderbouwd met een overzicht van actuele en toekomstige subsidieprogramma’s”

Omhoog ↑