Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

februari 2018

MIT 2018: aanvraagperioden en hogere subsidie R&D-samenwerkingsprojecten

NIEUWS  – De openstellingen en bijbehorende budgetten voor 2018 in het kader van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) zijn gepubliceerd. Daarnaast is het maximaal te verlenen subsidiebedrag per MIT-R&D-samenwerkingsproject verhoogd en is de looptijd van de regeling met vijf jaar verlengd tot 1 maart 2023.

Continue reading “MIT 2018: aanvraagperioden en hogere subsidie R&D-samenwerkingsprojecten”

Ruim € 100 miljoen voor Topsector energieprojecten, wanneer kunt u subsidie aanvragen?

NIEUWS – De Topsector Energie heeft ook dit jaar meer dan € 100 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovatie. Het geld wordt verdeeld via de regeling Topsector energieprojecten, die naar verwachting op 3 april 2018 weer open zal gaan voor het indienen van aanvragen.

De regeling bestaat uit diverse onderdelen, met elk verschillende deelbudgetten en sluitingsdata. Verreweg de grootste budgetten zijn beschikbaar voor de onderdelen ‘Demonstratie energie-innovatie’ (DEI) en ‘Hernieuwbare energie’.

Hieronder een overzicht met de belangrijkste data en budgetten per onderdeel, die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant alvast bekend heeft gemaakt.
Continue reading “Ruim € 100 miljoen voor Topsector energieprojecten, wanneer kunt u subsidie aanvragen?”

Grote buitenlandse bedrijven vragen steeds meer SDE+ aan. Wat betekent dit voor u?

BLOG – De aanleg van grootschalige parken voor zonne-energie in Nederland wordt grotendeels een buitenlandse aangelegenheid. De markt wordt namelijk overspoeld door buitenlandse bedrijven, zo hebben diverse projectontwikkelaars en subsidie-adviseurs laten weten aan Het Financieele Dagblad (FD).

De bedrijven worden onder meer aangetrokken door de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), waaruit jaarlijks miljarden euro’s aan subsidie zijn te verdelen.
Continue reading “Grote buitenlandse bedrijven vragen steeds meer SDE+ aan. Wat betekent dit voor u?”

€ 75 miljoen extra voor innovatie, onder meer voor MIT en Innovatiekredieten

NIEUWS – Het kabinet trekt in 2018 extra geld uit voor de innovatiekracht van het mkb (€ 18 miljoen), het verder bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (€ 15 miljoen) en meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (€ 42 miljoen).

Dat heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maandag bekendgemaakt. De komende maanden gaat EZK bovendien de vernieuwing van het Topsectorenbeleid uitwerken, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord. Een sterkere focus op de economische kansen van maatschappelijke thema’s zoals de energietransitie en digitalisering is daarbij het centrale uitgangspunt.
Continue reading “€ 75 miljoen extra voor innovatie, onder meer voor MIT en Innovatiekredieten”

Nieuwe selectieprocedure SME Instrument voor het eerst gebruikt!

BLOG – Vanaf 2018 geldt voor het populaire SME Instrument een nieuwe evaluatieprocedure. Voorstellen voor fase 2 (R&D-projecten) van het SME Instrument worden nu in twee rondes beoordeeld. In de eerste ronde vindt preselectie plaats op basis van de scores die vier evaluatoren aan een projectvoorstel toekennen. Vervolgens worden voor ronde 2 alleen de beste partijen uitgenodigd om hun project te pitchen in Brussel.

Door deze nieuwe stap in de procedure moeten de beoordelaars een beter beeld krijgen over een project en er zo voor kunnen zorgen dat alleen de meest innovatieve ideeën, met de meeste impact, subsidie krijgen.
Continue reading “Nieuwe selectieprocedure SME Instrument voor het eerst gebruikt!”

Vindsubsidies verstevigt marktpositie met samenwerking Atlas Advies

Na Subpoort en Sterk in Subsidies sluit ook Atlas Advies zich aan

NIEUWS – In navolging van subsidieadviesbureaus Subpoort en Sterk in Subsidies gaat ook Atlas Advies met Vindsubsidies in zee. De samenwerking geeft verder gestalte aan de groeiambitie van Vindsubsidies. Hiermee speelt Vindsubsidies in op groeikansen binnen de non-profit sector.

Directeur Leon Rohaan van Vindsubsidies is blij met de samenwerking: “Deze samenwerking is ontstaan vanuit de vraag uit de markt en sluit bovendien uitstekend aan bij onze ambitie om ook uit te breiden naar bijvoorbeeld sectoren als overheden en onderwijs. We verhogen hiermee onze expertise op het gebied van scholingssubsidies en bijvoorbeeld het ESF-programma. Daarmee profiteert ook onze huidige klantenkring onmiddellijk van de samenwerking.”

“Zo hebben onze consultants en accountmanagers in de afgelopen tijd de behoefte gesignaleerd om subsidieadvies nauwer te verbinden met strategisch beleidsadvies. Door de samenwerking met Atlas hebben wij nu meer dan 20 jaar deskundigheid en expertise op dit gebied extra tot onze beschikking. Met name voor non-profit organisaties kunnen wij nu beter anticiperen op sectorspecifieke klantbehoeften.” Continue reading “Vindsubsidies verstevigt marktpositie met samenwerking Atlas Advies”

Uw ontwikkeling financieren met het Innovatiekrediet Overijssel

Met als bonus: 75% vergoeding voor het laten schrijven van uw aanvraag

BLOG – U bent een innovatieve mkb’er in Overijssel. De haalbaarheid van uw innovatie is aangetoond. En nu moet u uw product verder ontwikkelen, zodat u het op de markt kunt brengen. Pas dan gaat uw innovatie eindelijk rendement opleveren. Maar voor deze stap ontbreekt het veel ondernemers vaak aan voldoende liquide middelen. Wanneer u geen subsidie wilt aanvragen, of een subsidieaanvraag is afgewezen, en banken en investeerders u niet tegemoetkomen, komt u waarschijnlijk geld tekort om de ontwikkeling te starten. In Overijssel is er nu een oplossing: het Innovatiekrediet.

Bij het Innovatiekrediet Overijssel II kunt u een aanvraag doen voor een rentedragende lening voor 50% van de projectkosten. De maximale lening is € 75.000. Hoe kunnen wij u helpen bij de aanvraag van deze financiering? Continue reading “Uw ontwikkeling financieren met het Innovatiekrediet Overijssel”

Startups: financieel nog wel gewild?

BLOG – Daar staat u dan met uw startup. Een waanzinnig goed plan, een nieuwe techniek die de wereld gaat verbeteren en dus veroveren, en het volste vertrouwen dat uw bankrekening straks gelijk is aan die van andere succesverhalen. Er is echter een kleine en verwaarloosbare hobbel die genomen moet worden: een investeerder vinden die u naar de zevende ondernemershemel kan brengen. Dit is toch een kans die niemand laat liggen?

Het gonst van alle geruchten dat startups gewild zijn bij (durf)investeerders. Overal ontstaan verschillende valleys en struikelt men over incubators en accelerators. Nederland wordt de tweede Silicon Valley, waar op basis van een goede pitch, blind miljoenen worden gestopt in zolderkamertjes die straks uitgroeien tot de nieuwe corporates.

Gemotiveerd door alle succesverhalen en de startup-hype, die door de media wordt aangewakkerd, wordt de rode loper voor durfinvesteerders al uitgerold. Helaas….. die loper wordt maar sporadisch door de lederen zolen van de investeerders beroerd. Daarnaast constateert u dat de uitgangssnelheid groter is dan die van de inkomende snelheid. Wat is er aan de hand? Continue reading “Startups: financieel nog wel gewild?”

LIFE-programma over op tweestapsprocedure, oproep in april open

NIEUWS – Voor het Europese LIFE-programma – waaruit subsidies worden verstrekt voor projecten op het gebied van het milieu en het klimaat – is een nieuw werkprogramma voor de periode 2018-2020 vastgesteld.

Op basis van dit werkprogramma zal in de jaren 2018 tot en met 2020 in totaal ruim € 1,657 miljard aan steun worden verleend voor nieuwe LIFE-projecten. Ruim € 1,243 miljard hiervan is bestemd voor projecten onder het subprogramma Milieu en ruim € 413 miljoen voor projecten binnen het subprogramma Klimaatactie.
Continue reading “LIFE-programma over op tweestapsprocedure, oproep in april open”

Omhoog ↑