Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

december 2017

WBSO: officiële publicatie tijdelijke verlaging percentage tweede schijf

NIEUWS – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Regeling tijdelijke aanpassing percentages S&O-afdrachtvermindering 2018 gepubliceerd.

Met de publicatie wordt het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering (oftewel de WBSO) in 2018 tijdelijk verlaagd van 16 naar 14. Met deze verlaging moet de regeling binnen het voor 2018 beschikbare budget van € 1163 miljoen blijven.
Continue reading “WBSO: officiële publicatie tijdelijke verlaging percentage tweede schijf”

Belastingplan 2018 aangenomen: eerste schijf WBSO 32%, EIA 54,5%

NIEUWS – De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking.

Vooruitlopend op de bekrachtiging door de Koning heeft het ministerie van Financiën alvast een overzicht gepubliceerd met de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2018, waaronder wijzigingen in de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Energie-investeringsaftrek (EIA).
Continue reading “Belastingplan 2018 aangenomen: eerste schijf WBSO 32%, EIA 54,5%”

Accountants: geef uw klanten nu een financiële boost voor 2018

BLOG – Wilt u aan het einde van het jaar ook nog impact maken voor uw klanten? Een gemakkelijke manier om dit te bereiken is de investeringen van uw klanten te checken op subsidiemogelijkheden. Veel ondernemers investeren graag in de laatste maanden van het jaar of maken een investeringslijst voor het nieuwe jaar. Wanneer deze investeringen duurzaam zijn, kunnen ondernemers een flinke korting krijgen op deze investeringen via verschillende subsidies en fiscale regelingen.

Voor een aantal populaire fiscale regelingen, zoals de EIA en de MIA, geldt dat uw klanten nog tot drie maanden na de aanschaf subsidie kunnen aanvragen. Meer weten over de regelingen die u klanten nu al een financiële boost voor 2018 geven? Continue reading “Accountants: geef uw klanten nu een financiële boost voor 2018”

RAAK-regeling opnieuw open voor innovatief mkb

NIEUWS – De eerste openstelling voor 2018 binnen RAAK-mkb is geopend. RAAK-mkb is onderdeel van de regeling Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie (RAAK) en bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. In totaal is er voor de eerste ronde van 2018 een budget van € 3,6 miljoen beschikbaar.

Continue reading “RAAK-regeling opnieuw open voor innovatief mkb”

Eerste DHI-tender 2018 opent op 1 februari 2018

NIEUWS – De eerste tenderronde van 2018 voor de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) opent op 1 februari 2018. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekendgemaakt.

De sluitingsdatum van deze tenderronde is 29 maart 2018. Het beschikbare budget voor deze eerste ronde van 2018 is € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 2,5 miljoen voor overige landen.
Continue reading “Eerste DHI-tender 2018 opent op 1 februari 2018”

Derde UIA-oproep open: tot € 5 miljoen subsidie voor stedelijke innovatieprojecten

NIEUWS – De Europese Commissie heeft de derde oproep gelanceerd voor de Urban Innovative Actions (UIA).

Het UIA-initiatief is gericht op het vinden en uitproberen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken die verband houden met duurzame stedelijke ontwikkeling en die relevant zijn voor de hele Europese Unie. Het initiatief is vooral bedoeld om steden de ruimte en middelen te bieden om gedurfde en onconventionele ideeën voor de aanpak van onderling samenhangende uitdagingen uit te proberen. Door te experimenteren zal blijken hoe deze oplossingen in de werkelijkheid uitpakken.

Voor wie en wat?
Continue reading “Derde UIA-oproep open: tot € 5 miljoen subsidie voor stedelijke innovatieprojecten”

Tot eind van het jaar € 2,6 miljoen extra voor R&D-samenwerkingsprojecten in Oost-Nederland

NIEUWS – Er is maar liefst € 2,6 miljoen extra vrijgemaakt vanuit het EFRO-subsidieprogramma OP Oost voor R&D-samenwerkingsprojecten in Gelderland en Overijssel. Het geld is bestemd voor projecten van samenwerkende mkb-bedrijven op het gebied van experimentele ontwikkeling, algemene innovatie en koolstofarme innovatie. De bijdrage per project kan oplopen tot € 200.000.

Welke projecten zoekt OP Oost? Continue reading “Tot eind van het jaar € 2,6 miljoen extra voor R&D-samenwerkingsprojecten in Oost-Nederland”

Onenigheid over besteding € 100 miljoen extra voor innovatie

NIEUWS – Het kabinet gaat volgend jaar € 100 miljoen extra uitgeven aan onderzoek dat moet leiden tot concrete praktijktoepassingen. Maar over de besteding van dit geld is onenigheid, zo meldt Het Financieele Dagblad (FD).

De onenigheid zit in het gegeven dat bedrijven het geld willen kunnen besteden aan onderzoeksprojecten, terwijl sommige ministeries het geld juist willen uitgeven aan thema’s waar het bedrijfsleven niet direct van profiteert.
Continue reading “Onenigheid over besteding € 100 miljoen extra voor innovatie”

Eurostars weer open: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project

NIEUWS – Eurostars, het populaire Europese subsidieprogramma voor het onderzoekuitvoerende mkb, is weer geopend. Mkb-bedrijven kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O-projecten). De subsidiebijdrage kan oplopen tot 50% van de subsidiabele projectkosten. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2018.

Wanneer komt u in aanmerking voor Eurostars?
Continue reading “Eurostars weer open: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project”

Omhoog ↑