Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

november 2017

Subsidies aanvragen; ook een kwestie van vertrouwen

BLOG – Ondernemers die teleurgesteld zijn in subsidies. Consultants van Vindsubsidies komen ze vaak tegen. Een aanvraag, waar veel tijd in werd gestoken, maar die niet werd gehonoreerd. Een subsidieadministratie die erg tegenviel. Of een subsidieadviseur die zijn klant na de negatieve beschikking liet vallen als een baksteen. Voor veel van deze ondernemers is het beschadigde vertrouwen in subsidies en de ‘bijbehorende’ adviseurs reden om geen bijdrage meer aan te vragen voor innovatieve projecten. Heel jammer, vindt ook IT-consultant Barkev Nazarian. Vandaar dat hij veel tijd steekt in het herstellen van het vertrouwen van ondernemers in subsidies.

Zoals onlangs bij een middelgroot IT-bedrijf in Oost-Nederland. Het bedrijf, met veel grote klanten in de foodsector, ontving in het verleden meerdere malen een afwijzing op een aanvraag voor de WBSO. Ondanks het grote aantal innovatieve projecten en ondanks dat de ondernemer wel degelijk een adviseur in de arm had genomen. Waarom ging het dan toch mis? Continue reading “Subsidies aanvragen; ook een kwestie van vertrouwen”

Ouderen langer actief en zelfstandig? Europa betaalt het!

BLOG – De bevolking van Europa vergrijst. En die vergrijzing zal de komende jaren alleen nog maar sterker toenemen. Het wordt daardoor een uitdaging om alle Europese ouderen een zo goed mogelijke oude dag te bezorgen én tegelijkertijd de zorgkosten onder controle te houden. Om hier een oplossing voor te vinden zijn er diverse interessante Europese subsidiemogelijkheden en prijzen gericht op de ontwikkeling van innovaties ten behoeve van ouderen.

De komende tijd zijn er wel vier mogelijkheden tot subsidie of het winnen van een prijs op dit gebied. Het gaat om subsidies en prijzen in het kader van het Active & Assisted Living Programme (AAL) en het grote Europese R&D-programma Horizon 2020.
Continue reading “Ouderen langer actief en zelfstandig? Europa betaalt het!”

Extra budget voor MIT-R&D-samenwerking

NIEUWS – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het subsidieplafond 2017 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten met € 1,2 miljoen verhoogd tot € 8,35 miljoen.

Het subsidie-instrument MIT-R&D-samenwerkingsprojecten was van 3 juli tot en met 7 september 2017 opengesteld. De ingediende subsidieaanvragen overstegen ruim driemaal het beschikbare budget van € 7,15 miljoen.
Continue reading “Extra budget voor MIT-R&D-samenwerking”

Strengere regels EFRO jagen het mkb weg

BLOG – Onlangs werden de nieuwe spelregels voor de financiële afwikkeling van EFRO-projecten, waaronder het onderdeel Grote R&D Samenwerkingsprojecten (EFRO 3.3) in de regio Oost gepubliceerd: de Beleidsregel financiële correcties. Zo onvriendelijk als de naam van de regel klinkt, zo onaantrekkelijk is deze ook voor de (mkb-)bedrijven die subsidie willen aanvragen vanuit het deels provinciaal gefinancierde Europese subsidieprogramma.

Dit voorjaar betreurde provinciebestuurder Eddy van Hijum nog de magere belangstelling van het Overijsselse en Gelderse mkb voor het onderdeel 3.3. De nieuwe regel gaat zeker geen verbetering brengen, meent Tim Lage Venterink, teamleider NL van Vindsubsidies. ,,Deze nieuwe strengere regels maken het EFRO-programma juist minder aantrekkelijk voor het bedrijfsleven.’’ Continue reading “Strengere regels EFRO jagen het mkb weg”

Confianza Accountants nieuwe partner van Vindsubsidies

NIEUWS – Confianza Accountants neemt deel aan het partnerprogramma van Vindsubsidies. Het Katwijkse accountantskantoor wil ‘eruit halen wat erin zit’ bij haar klanten en daar horen actuele subsidiekansen voor hun investeringen en projecten ook bij. Met het Vindsubsidies partnerprogramma breidt Confianza haar kennis van subsidies uit en krijgt het kantoor de beschikking over een database met daarin informatie over subsidies, fondsen, kredieten en fiscale regelingen op regionaal, nationaal en Europees niveau.

Confianza is een middelgroot kantoor op het gebied van accountancy, fiscale en bedrijfseconomische advisering, administratieve dienstverlening en salarisverwerking. De accountants van Confianza zijn actief in de Duin- en Bollenstreek en bedienen een breed palet aan klanten. De uitbreiding naar ook dienstverlening op het gebied van subsidies komt voort uit de gedachte een klant op ieder gebied te kunnen adviseren, dus ook als het om subsidies gaat.  Continue reading “Confianza Accountants nieuwe partner van Vindsubsidies”

Te kleine innovatieprojecten om subsidie aan te vragen? Dat lossen we op!

BLOG – Heeft u meerdere innovatieve projecten die te klein zijn om WBSO aan te vragen? Waarschijnlijk kunt u door slimmer met deze projecten om te gaan toch een vergoeding krijgen voor de uren en kosten die u in deze projecten steekt. Jasper Ipskamp, IT-consultant van Vindsubsidies, merkt dat vooral IT-bedrijven vaak meerdere kleinere projecten uitvoeren, die op zich zelf te klein zijn voor een subsidie. Voor het innovatieve softwarebedrijf Nerds & Company werd een oplossing bedacht.

,,De oplossing is dat we de verschillende kleinere innovatieve ontwikkelingen niet afzonderlijk benaderen, maar zoeken naar de gemene deler’’, aldus Ipskamp. Het is volgens de IT-consultant vaak een complexe klus om deze te vinden en aan te tonen aan de subsidieverstrekker, maar niet onmogelijk. Het is een kwestie van het toepassen van de juiste specialistische kennis van IT en subsidies, meent Ipskamp. Recentelijk werd voor Nerds & Company voor deze aanpak gekozen. En met succes, het bedrijf ontving een aanzienlijke subsidiebijdrage voor loon- en materiaalkosten van een tiental projecten. Continue reading “Te kleine innovatieprojecten om subsidie aan te vragen? Dat lossen we op!”

In 2018 nieuwe openstelling AAL-subsidie voor ICT-oplossingen zelfstandig wonende ouderen

NIEUWS – Het Active & Assisted Living Programme (AAL2) wordt volgend voorjaar opnieuw opengesteld voor innovatieve, internationale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten gericht op ICT-oplossingen voor zelfstandig wonende ouderen. Nieuw aan de aangekondigde openstelling in 2018 is dat ook kleinere samenwerkingsprojecten subsidie kunnen aanvragen.

De AAL openstelling in 2018 zal flexibeler zijn dan eerdere openstellingen. Continue reading “In 2018 nieuwe openstelling AAL-subsidie voor ICT-oplossingen zelfstandig wonende ouderen”

€ 9,9 miljard subsidie aangevraagd tijdens SDE+-najaarsronde 2017

NIEUWS – Tijdens de SDE+-najaarsopenstelling van dit jaar zijn 5783 aanvragen ingediend. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag is € 9,9 miljard. Dit betekent een budgetoverschrijding van € 3,9 miljard, er is namelijk maar € 6 miljard beschikbaar.

De SDE+ was opengesteld van 3 oktober tot en met 26 oktober 2017. Bedrijven en (non-profit) instellingen konden subsidie aanvragen voor het produceren van duurzame energie met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Continue reading “€ 9,9 miljard subsidie aangevraagd tijdens SDE+-najaarsronde 2017”

Gaat u BREEAM bouwen? Heeft u alle fiscale voordelen en subsidies in beeld?

BLOG – BREEAM is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Een BREEAM-certificaat biedt subsidiekansen. Heeft u plannen voor een duurzame verbouwing of nieuwbouw? Weet u dan hoe het werkt met een BREEAM-certificaat en de fiscale regelingen en subsidies waar u dan recht op heeft, zoals de Milieu Investeringsaftrek (MIA)? En weet u hoe u een hoger rendement kunt behalen door MIA BREEAM, MIA, EIA en SDE+ te combineren?

Als gebouweigenaar kunt u met een BREEAM-certificaat namelijk een aanzienlijk financieel voordeel behalen over uw investering. Het voordeel is voornamelijk afhankelijk van de duurzaamheidsprestatie en de wijze waarop u gebruik maakt van de verschillende actuele subsidiemogelijkheden. Continue reading “Gaat u BREEAM bouwen? Heeft u alle fiscale voordelen en subsidies in beeld?”

Omhoog ↑