Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

augustus 2017

Sterk staaltje VOC-mentaliteit? Nederland koploper in Interreg Noordzee-programma!

BLOG – In het Interreg-programma voor de Noordzeeregio werken België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden samen aan sterkere, duurzamere economieën en samenlevingen in het gebied rond de Noordzee.

Vanuit het programma is voor de periode 2014-2020 ruim € 328 miljoen aan steun beschikbaar, waarvan ruim € 167 miljoen afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Nederland koploper
Op 28 augustus 2017 is de inmiddels vierde oproep voor het programma gesloten. Deze oproep – die alleen openstond voor zogeheten ‘Expressions of Interest’ (EoI’s) – heeft in totaal 41 aanvragen opgeleverd.
Continue reading “Sterk staaltje VOC-mentaliteit? Nederland koploper in Interreg Noordzee-programma!”

Geen MIT-subsidie voor uw haalbaarheidsproject? Denk eens aan een innovatievoucher!

BLOG – Mkb’ers opgelet! Bent u bezig met de uitvoering van een haalbaarheidsproject ten behoeve van een innovatie en heeft u geen aanvraag ingediend op basis van de MIT-regeling van de provincie Overijssel? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de Subsidieregeling innovatievouchers van de provincie Overijssel.

Het project moet wel degelijk een link hebben met Overijssel maar is niet enkel en alleen interessant voor Overijsselse ondernemers. Ondernemers buiten Overijssel die voor deze regeling in aanmerking willen komen, kunnen de activiteit namelijk laten uitvoeren door een open innovatiefaciliteit, kennisinstelling, onderwijsinstelling of een groot bedrijf met R&D faciliteiten gevestigd in Overijssel.
Continue reading “Geen MIT-subsidie voor uw haalbaarheidsproject? Denk eens aan een innovatievoucher!”

Grote R&D-bedrijven behoorlijk positief over Nederlands innovatiebeleid

NIEUWS – Grote R&D-bedrijven die in Nederland veel geld aan onderzoek uitgeven, voeren hun onderzoek de laatste tijd steeds vaker uit in samenwerking met gespecialiseerde mkb-bedrijven, kleine startende innovatieve bedrijven en/of kennisinstellingen.

En dit belang van samenwerking blijft onverminderd groot. Daarnaast lijkt er minder sprake van verplaatsing van R&D naar opkomende markten. Dit alles blijkt uit een onderzoek door werkgeversvereniging VNO-NCW onder de grootste R&D-intensieve bedrijven van Nederland.

Continue reading “Grote R&D-bedrijven behoorlijk positief over Nederlands innovatiebeleid”

Nog circa 70 scholen kunnen hun gebouwen met subsidie verduurzamen

BLOG – Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen ook de komende maanden nog gebruik maken van de subsidieregeling voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De overheid heeft de openstelling van de subsidieregeling onlangs namelijk met drie maanden verlengd tot en met 29 december 2017.

Met de subsidie krijgen schoolbesturen 50% van de kosten terug voor het inhuren van een externe verduurzamingsadviseur, dit tot een maximum van € 3500 (inclusief btw). Schoolbesturen zijn daarbij vrij om zelf een adviseur te kiezen. Er is op dit moment nog ruimte voor circa 70 subsidieaanvragen. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.
Continue reading “Nog circa 70 scholen kunnen hun gebouwen met subsidie verduurzamen”

Rabobank en Vindsubsidies helpen ondernemers subsidies vinden

NIEUWS – Ondernemers weten niet altijd welke subsidiemogelijkheden er zijn voor het realiseren van investeringsplannen. In samenwerking met Vindsubsidies helpt Rabobank ondernemers op weg.

Een subsidie kan een mooie aanvulling zijn voor ondernemers om de financiering rond te krijgen. Ze kunnen het verschil maken om een onderneming ook daadwerkelijk te kunnen starten of uit te breiden. De praktijk leert dat ondernemers niet altijd op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden. En als ze er weet van hebben, vinden ze het lastig om subsidies te vinden waarop aanspraak kan worden gemaakt. Om ondernemers hierbij te helpen, heeft Rabobank in samenwerking met Vindsubsidies onlangs de Rabo Subsidiewijzer geïntroduceerd.
Continue reading “Rabobank en Vindsubsidies helpen ondernemers subsidies vinden”

Gemeente Den Haag laat flinke steken vallen bij subsidieverstrekking

NIEUWS – De gemeente Den Haag laat flinke steken vallen bij het verstrekken van subsidies. Dat stelt de Rekenkamer Den Haag in het donderdag gepubliceerde rapport ‘Eerlijk delen’.

In het rapport concludeert de rekenkamer dat de gemeente de helft van haar subsidies niet verstrekt volgens de daarvoor bedoelde uniforme regelingen en verordeningen. Dit terwijl de wet voorschrijft dat de activiteiten waarvoor subsidies worden verstrekt, alsook de wijze waarop de beschikbare middelen over de aanvragers worden verdeeld, in principe wel in deze documenten moeten worden vastgelegd.
Continue reading “Gemeente Den Haag laat flinke steken vallen bij subsidieverstrekking”

Dit najaar geen ESF-openstelling ‘Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’

NIEUWS – Er komt dit najaar geen nieuwe ESF-openstelling voor het onderdeel ‘Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven/instellingen’. Dat blijkt uit contact met het Agentschap SZW.

Voor volgend jaar volstaat het agentschap met de mededeling dat ‘wanneer de opening van het aanvraagtijdvak 2018 bekend is, dit zal worden aangekondigd door het Agentschap SZW en in de Staatscourant’.
Continue reading “Dit najaar geen ESF-openstelling ‘Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’”

Welke nieuwe subsidieregelingen zijn er deze zomer bijgekomen?

BLOG – Zomerreces of niet, in subsidieland staat de motor nagenoeg nooit stil. Dus ook het introduceren van nieuwe (subsidie)regelingen gaat gewoon door. Regelingen gericht op innovatie, milieu, onderwijs, zorg en welzijn. Op nationaal, provinciaal, regionaal en Europees niveau. De overheden zitten niet stil.

Hieronder een kleine selectie van enkele deze zomer – toen u misschien wel op het strand liep – gepubliceerde nieuwe regelingen.

Vier regelingen voor innovatief mkb Noord-Nederland
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft in juli liefst vier nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd met betrekking tot kansrijke innovaties in het mkb. Het betreft de Uitvoeringsregeling Tender Valorisatie C 2017 MKB, de Uitvoeringsregeling Tender Valorisatie D 2017 MKB, de Uitvoeringsregeling OP EFRO Tender Valorisatie C 2017, ronde 2 en de Uitvoeringsregeling OP EFRO Tender Valorisatie D 2017, ronde 2.
Continue reading “Welke nieuwe subsidieregelingen zijn er deze zomer bijgekomen?”

Vrees dat Kansen voor West II-subsidies over de balk worden gegooid

NIEUWS – Met de huidige eisen wordt driekwart van de aanvragen voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland, oftewel Kansen voor West II, afgewezen. Wethouders en gedeputeerden in de Randstad overwegen daarom de voorwaarden voor het verlenen van Kansen voor West II-subsidies te versoepelen. De deskundigencommissie die de aanvragen beoordeelt, vindt dat echter geen goed idee.

Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD). Volgens het FD dreigen innovatie-experts hun steun voor het met behulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gefinancierde programma in te trekken. Zij vrezen dat wethouders en gedeputeerden te gemakkelijk niet levensvatbare projecten willen financieren, om miljoenen euro’s aan EFRO-steun maar niet onbenut te laten.
Continue reading “Vrees dat Kansen voor West II-subsidies over de balk worden gegooid”

Omhoog ↑