Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

juli 2017

Wanneer slaagt een financieringsaanvraag?

BLOG – In de auto werd ik getriggerd door een uitzending op BNR Nieuws Radio. Te gast was Elwin Groenevelt CEO van Qredits. Elwin vertelde dat Qredits iedere dag ongeveer veertig kredietaanvragen krijgt waarvan 25% wordt toegekend. Een zeer hoge score wanneer dit wordt vergeleken met andere financieringsbronnen. Qredits is dan ook niet een bank maar, heeft als stichting het aanjagen van de economie als doel en durft en mag daarbij meer risico te nemen. De default-rate (mate van wanbetaling) van 4% is laag, gelet op het risicoprofiel. Wat mijn aandacht trok was het antwoord op de vraag waarom 75% dan wordt afgewezen. Heel concreet heeft dit te maken met de kwaliteit van de aanvraag en de persoon de ondernemer.

In de meer dan 12 jaar dat ik actief ben in het organiseren van financieringen en het beoordelen van businessplannen kom ik telkens tot dezelfde conclusie. Een sterke aanvraag door een goede ondernemer heeft altijd kans op succes. Afwijzingen zijn altijd gebaseerd op een ongestructureerd, ondoordacht, en slecht onderbouwd businessplan en het gebrek aan visie, realiteitszin en ondernemerschap bij de aanvrager. De kwaliteit van het businessplan weerspiegelt immers de kwaliteit van de ondernemer. Continue reading “Wanneer slaagt een financieringsaanvraag?”

Beste meneer Kamp: loten voor de IPC is stom!

BLOG – In tegenstelling tot minister Kamp zijn experts helemaal niet zo positief over de effecten van het Topsectorenbeleid, of stellen daar op z’n minst enkele flinke vraagtekens bij. Als bewijs voor het succes van zijn beleid, haalt Kamp recente ranglijstjes aan, waar Nederland hoog scoort als het gaat om innovatie. Dat Nederland het goed doet is zeker waar, maar of de conclusie van Kamp dat dit te danken is aan zijn beleid terecht is, wordt door experts in het Financieele Dagblad in twijfel getrokken.

Wat de waarheid ook is, op één punt lijkt het beleid in ieder geval tekort te hebben geschoten. Bij de lancering van de topsectoren werd namelijk de ambitie uitgesproken dat deze aanpak moest leiden tot ‘baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals op het gebied van klimaat, vergrijzing en voeding’. Zelfs Kamp zelf moet toegeven dat er van dergelijke successen geen sprake is.

Continue reading “Beste meneer Kamp: loten voor de IPC is stom!”

Vanaf 1 augustus energiesubsidie aanvragen in Overijssel, regeling gekoppeld aan EIA:  dubbele vergoeding voor uw investering 

NIEUWS – Gaat u investeren in duurzame Hernieuwbare energie en energiebesparing in Overijssel? Maak dan gebruik van de vernieuwde regeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing. Vanaf 1 augustus kunt u subsidie aanvragen. Deze regeling is gekoppeld aan de Energie Investeringsaftrek (EIA). Wanneer u al gebruik maakt van de EIA komt u dus ook nog voor de provinciale energiesubsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten en kan oplopen tot € 2 ton.

Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen in Overijssel kunnen de nieuwe subsidie aanvragen voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in (of bij) gebouwen en productie- en bedrijfsprocessen. En ook de kosten van het produceren van hernieuwbare energie tellen mee voor een vergoeding.

Hoe profiteert u extra wanneer u al EIA (55% van uw investeringskosten aftrekken van de fiscale winst) heeft aangevraagd? Continue reading “Vanaf 1 augustus energiesubsidie aanvragen in Overijssel, regeling gekoppeld aan EIA:  dubbele vergoeding voor uw investering “

Evaluatie Topsectorenbeleid: Nederlands bedrijfsleven verstevigt concurrentiepositie dankzij samenwerking

NIEUWS – De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid is versterkt dankzij de topsectorenaanpak. Dat is de belangrijkste conclusie van een externe evaluatie van het Topsectorenbeleid. De evaluatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic, en had als doelstelling de effecten van de topsectorenaanpak te onderzoeken. Aan het topsectorenbeleid zijn diverse subsidies gekoppeld, waaronder de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT).

‘Door private en publieke middelen gerichter in te zetten wegen de voordelen van de topsectorenaanpak op tegen de investeringen’, aldus de onderzoekers. Minister Kamp is uiteraard tevreden met deze conclusie en geeft aan dat ook de toppositie van Nederland in Europese innovatielijstjes deels aan het topsectorenbeleid te danken is. Continue reading “Evaluatie Topsectorenbeleid: Nederlands bedrijfsleven verstevigt concurrentiepositie dankzij samenwerking”

Nederland ‘runner-up’ binnen Eurostars. Helpt u mee aan een koppositie?

BLOG – Nederland doet het steeds beter binnen het Europese Eurostars-programma. Deze week werd de uitslag van de zevende zogenaamde ‘cut-off’ bekendgemaakt. Van de 119 projecten die werden geselecteerd, zijn er maar liefst 32 met Nederlandse inbreng. Omdat aan sommige van deze projecten meerdere Nederlandse partijen deelnemen, ligt het aantal Nederlandse Eurostars-deelnemers zelfs op 47. Hiermee staan we op plek twee, want alleen Duitsland deed het beter. Onze oosterburen zijn namelijk met 59 deelnemers betrokken bij 39 gehonoreerde projecten.

Wellicht denkt u: ‘zo’n Europese regeling, daar komt mijn project vast niet voor in aanmerking’. Het klopt dat het, zelfs voor zeer goede projecten, vaak lastig is Europese subsidie te bemachtigen. De aanvraagprocedures zijn lastig en het slagingspercentage is vaak zeer klein. Maar Eurostars vormt hierop een positieve uitzondering. Eurostars is namelijk een stuk minder complex dan veel andere Europese subsidies en kent een relatief korte doorlooptijd. Bovendien heeft het programma een, voor Europese begrippen, relatief hoge slagingskans. Voor de vorige (zesde) ronde, was dit zo’n 30%. Welke projecten komen in aanmerking?  Continue reading “Nederland ‘runner-up’ binnen Eurostars. Helpt u mee aan een koppositie?”

Dubbele subsidie op uw innovatieproject met WBSO en MIT R&D

BLOG – Tienduizenden ondernemers maken jaarlijks gebruik van de populaire WBSO-regeling. Wist u dat u deze regeling mag combineren met de topsectorensubsidie MIT R&D? Zo kunt u misschien dubbele subsidie ontvangen voor uw innovatieproject.

Het gaat dan om innovatieprojecten waarbinnen u samenwerkt met andere bedrijven, want dat is weer een voorwaarde van de MIT. Via de WBSO mag u in 2017 32% van de kosten voor uren en materialen van R&D-projecten aftrekken van de af te dragen loonbelasting. De MIT kan u en uw partner € 200.000 opleveren. Hoe zit dit? Continue reading “Dubbele subsidie op uw innovatieproject met WBSO en MIT R&D”

Gregory van der Wiel vs. de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

BLOG – Eerder al gingen we in op het steeds groter wordende probleem van de enorme hoeveelheid fondsen gericht op het verstrekken van (alternatieve) financiering. Seed capital, business angels en ander investeringskapitaal, het aantal fondsen actief in deze markt is niet meer te overzien.

Ook organisaties die zelf actief zijn op dit vlak onderschrijven het probleem: Oost NL en LIOF pleiten in het Financieele Dagblad voor het stroomlijnen van het aantal fondsen beheerd door de Nederlandse regionale ontwikkelingsmaatschappijen. De twee organisaties zeggen al in gesprek te zijn met de provincies en andere aandeelhouders om te kijken naar de mogelijkheden. Volgens Oost NL en LIOF telt Nederland op dit moment zo’n 35 afzonderlijke investeringsfondsen die worden beheerd door één van de vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen (de zogenaamde ROM’s). Veel van deze fondsen richten zich op dezelfde doelgroep, maar hanteren hierbij verschillende voorwaarden, waardoor het voor ondernemers een onoverzichtelijk geheel is geworden.

Continue reading “Gregory van der Wiel vs. de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen”

DHI 8 augustus open: bijna €6 miljoen voor projecten van ondernemers in het buitenland

 

BLOG – Bent u bezig met een export- of investeringsproject in het buitenland? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de subsidie Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI). U kunt de komende weken een quickscan laten uitvoeren zodat u weet of u kans maakt zonder te veel tijd te steken in de voorbereiding. Absoluut de moeite waard, want de subsidie kan oplopen tot ton(nen) per project. Er is dit jaar nog € 5,75 miljoen te verdelen.

Veel ondernemers kennen de DHI als een regeling die zich vooral op projecten in ontwikkelingslanden richt. Maar dat is sinds dit jaar veranderd. Ook investeringen in ontwikkelde landen komen in aanmerking. Wel moet uw project een bijdrage leveren aan het duurzaam oplossen van een lokaal probleem, leert de ervaring. Weten wat de DHI-regeling, die u vanaf 8 augustus kunt aanvragen, u kan op leveren en hoe u uw slagingskans vergroot? Continue reading “DHI 8 augustus open: bijna €6 miljoen voor projecten van ondernemers in het buitenland”

Duurzame inzetbaarheid bevorderen met ESF-subsidie: nu ook voor gemeenten

BLOG – Vanuit het Europees Sociaal Fonds, vooral bekend als kortweg ESF, is al langer subsidie beschikbaar om trajecten rondom duurzame inzetbaarheid van medewerkers te financieren. Binnen de ronde die in september opent kunnen gemeenten nu echter ook gebruik maken van deze interessante ESF-subsidie. Al moet een gemeente wel deel uitmaken van een samenwerkingsverband met minimaal een werknemersorganisatie en een werkgeversorganisatie.

Eerst maar even de ‘basics’: het doel van deze subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid is mensen langer en productief aan het werk te houden, door bijvoorbeeld het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden.

Continue reading “Duurzame inzetbaarheid bevorderen met ESF-subsidie: nu ook voor gemeenten”

Omhoog ↑