Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

juni 2017

EIA en MIA\Vamil leverden in 2016 bijna € 4 miljard aan investeringen op

NIEUWS – Nederlandse bedrijven meldden in 2016 voor bijna € 1,4 miljard aan investeringen in energiezuinige maatregelen en € 2,6 miljard in milieuvriendelijke technieken. De bedrijven krijgen voor deze investeringen in totaal € 272 miljoen fiscaal voordeel.

Dit staat in de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerde jaarverslagen 2016 van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek\Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil).
Continue reading “EIA en MIA\Vamil leverden in 2016 bijna € 4 miljard aan investeringen op”

Tot € 5 miljoen subsidie voor duurzame stedelijke ontwikkelingsprojecten

NIEUWS – Steden en stedelijke regio’s met baanbrekende projecten op het gebied van circulaire economie, stedelijke mobiliteit en de integratie van migranten en vluchtelingen, kunnen later dit jaar en volgend jaar subsidie aanvragen vanuit de derde en vierde call voor Urban Innovative Actions (UIA). De subsidie kan oplopen tot € 5 miljoen per project.

Het UIA-programma is een initiatief van de Europese Unie om duurzame stedelijke ontwikkeling te stimuleren.

Europese steden en stedelijke regio’s ervaren veelal dezelfde vraagstukken en uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie, migratie, energietransitie en stedelijke armoede. De EU subsidieert via het UIA-programma, onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), experimentele projecten die zich richten op nieuwe en onbewezen oplossingen voor deze uitdagingen.
Continue reading “Tot € 5 miljoen subsidie voor duurzame stedelijke ontwikkelingsprojecten”

Een bestaand energieloket financieren en professionaliseren? De provincie Gelderland betaalt mee!

BLOG Bent u een Gelderse gemeente en heeft u het idee om een bestaand energieloket te financieren en verder te professionaliseren? Dan biedt de provincie Gelderland u financiële ondersteuning bij het realiseren van uw plan. In totaal stelt de provincie hiervoor € 780.000 beschikbaar.

Continue reading “Een bestaand energieloket financieren en professionaliseren? De provincie Gelderland betaalt mee!”

Vooruitzicht windpark zonder subsidie gevaar voor andere vormen duurzame energie?

BLOG  – Recente ontwikkelingen laten zien dat subsidie steeds minder essentieel is voor het opwekken van duurzame energie. Zo schreef energiebedrijf ENBW zich onlangs in voor een Duitse tender voor de bouw van een windpark van 900 MW in de Noordzee. Het energiebedrijf vroeg hierbij € 0 subsidie aan, en won hiermee uiteraard de tender.

Deze toch wel wat onverwachte ontwikkeling heeft ook minister Kamp aan het denken gezet. Economische Zaken werkt namelijk al enige tijd aan een vergelijkbare tender voor de bouw van een windpark voor de Hollandse Kust. Kamp besloot dan ook de publicatie van deze aanbesteding nog even uit te stellen om eens goed te bekijken welke aanpassingen van de tenderregeling nodig waren om voorbereid te zijn op ook een Nederlandse inschrijving waarbij geen subsidie wordt gevraagd.

Continue reading “Vooruitzicht windpark zonder subsidie gevaar voor andere vormen duurzame energie?”

Directeur taxibedrijf krijgt taakstraf voor subsidiefraude

NIEUWS – Rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een 45-jarige man uit Zeist tot een taakstraf van 100 uur voor het plegen van valsheid in geschrifte.

De rechtbank spreekt de man vrij van de verduistering van € 1,6 miljoen aan subsidievoorschotten en van het gebruik maken van valse facturen.

De verdachte was directeur van een taxibedrijf waar een project liep waarbij werd geëxperimenteerd met elektrische taxi’s. Dit taxibedrijf ontving subsidievoorschotten om daarmee het project te kunnen exploiteren. In twee voorschotverzoeken werd door verdachte gemeld dat het taxibedrijf zes elektrische taxi’s had aangeschaft, terwijl in beide gevallen één van de zes auto’s helemaal niet was ingezet als taxi binnen het project. De verdachte heeft als directeur van het bedrijf feitelijk leiding gegeven aan de valsheid in geschrifte.

Continue reading “Directeur taxibedrijf krijgt taakstraf voor subsidiefraude”

Noordelijke mkb’ers: word VIA subsidie een KEI in innoveren!

NIEUWS – Innovatieve mkb’ers gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen opgelet! Vanaf 1 juli 2017 komen er flink wat miljoenen beschikbaar via twee aantrekkelijke subsidieregelingen.
Continue reading “Noordelijke mkb’ers: word VIA subsidie een KEI in innoveren!”

SDE+-tender monomestvergisting 4 juli open

NIEUWS – De Regeling monomestvergisting 2017 is gepubliceerd. De regeling is een separate, eenmalige openstelling voor kleinschalige monomestvergisters onder het Besluit SDE+. Er is een budget van € 150 miljoen beschikbaar.

Doel van de regeling is circa 200 monomestvergisters te realiseren zodat kostenreductie door innovatie, organisatie en schaalvoordelen kan worden gerealiseerd. Na deze eenmalige openstellingsregeling en de bijbehorende kostenreductie, kan de technologie naar verwachting voor een lager maximum basisbedrag opgenomen worden binnen de reguliere openstelling van de SDE+.

Continue reading “SDE+-tender monomestvergisting 4 juli open”

Aftrekpercentage EIA half procentpunt lager door wijziging Innovatiebox

NIEUWS – Het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) is met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 met een half procentpunt verlaagd tot 55%.

De verlaging dient als financiële dekking voor een door de Tweede Kamer in het Belastingplan 2017 aangebrachte wijziging van de Innovatiebox, zo meldt staatssecretaris Wiebes van Financiën in een besluit in het Staatsblad.

Continue reading “Aftrekpercentage EIA half procentpunt lager door wijziging Innovatiebox”

Mkb’ers die samen willen innoveren opgelet! Start nu al met zoeken partners

 

BLOG – Vanaf 21 september kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de regeling Innovatieprestatiecontracten, in het subsidiewereldje ook wel bekend als ‘IPC’. September lijkt nog een eind weg, maar voor partijen die gebruik willen maken van deze interessante regeling is het aan te raden toch al wat voorbereidingen te gaan treffen.

Eerst maar even kort de hoofdpunten van de regeling: IPC-subsidie wordt verstrekt voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een tweejarig innovatietraject uitvoeren. Binnen een IPC-verband voeren tien tot twintig mkb-ondernemingen (gezamenlijke) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder. Binnen het project staan innovatie, samenwerking en kennisoverdracht centraal.
Continue reading “Mkb’ers die samen willen innoveren opgelet! Start nu al met zoeken partners”

Omhoog ↑