Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

mei 2017

Energiebesparing vs. Duurzame energie: waar moeten de miljarden heen?

BLOG – Dagblad Trouw laat vandaag een aantal energiekenners aan het woord die nogmaals benadrukken dat Nederland nu echt extra moet inzetten op energiebesparing. Met het opwekken van duurzame energie gaat het, mede dankzij de miljarden SDE+-subsidies, eigenlijk best goed, maar we zijn tegelijkertijd meer energie gaan gebruiken. Resultaat is dat hierdoor het percentage duurzame energie nauwelijks is gestegen.

De experts die aan het woord komen in het stuk in Trouw zien vooral heil in strengere wetgeving, zoals maxima voor de energieafname van bedrijven en strengere eisen voor energielabels voor huizen. Het is echter de vraag wat beter werkt: ‘straffen’ of ‘belonen’? Continue reading “Energiebesparing vs. Duurzame energie: waar moeten de miljarden heen?”

RIF opnieuw open: € 7 miljoen voor samenwerking tussen mbo en bedrijfsleven

NIEUWS – Het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) gaat van 1 tot en met 30 juni 2017 opnieuw open voor het indienen van aanvragen. Voor deze nieuwe aanvraagronde heeft het ministerie van OCW een budget van € 7 miljoen beschikbaar gesteld.

Het RIF ondersteunt projecten ter verbetering van de aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de regionale arbeidsmarkt. Te ondersteunen samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven moeten ervoor zorgen dat toekomstige werkgevers bij scholen binnenkomen en dat mbo-studenten goed voorbereid zijn op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zorgen de projecten ervoor dat het onderwijs zich blijft vernieuwen door te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden. Continue reading “RIF opnieuw open: € 7 miljoen voor samenwerking tussen mbo en bedrijfsleven”

Noord-Nederland zet in op samenwerking mkb en onderwijs. Doet u mee?

NIEUWS – Bent u een mkb’er of vertegenwoordigt u mkb’ers in Noord-Nederland? En wilt u in samenwerking met een hogeschool of universiteit werken aan het verduidelijken van de toekomstige arbeidsmarktvraag?

Vanuit de Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital A van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is hiervoor nu € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar.
Continue reading “Noord-Nederland zet in op samenwerking mkb en onderwijs. Doet u mee?”

Subsidie op vergisting voedsel. Ja of nee?

BLOG – Heeft SDE+-subsidie voor de vergisting van overgebleven voedsel zin? Volgens de uitkomst van een onderzoek door het KRO-NCRV-televisieprogramma De Monitor niet. Uit dat onderzoek blijkt namelijk dat de subsidiëring aanzet tot milieuonvriendelijk gedrag. Hoe zit dat?

In Nederland wordt op grote schaal voedsel verspild. Ondanks een lichte daling gooiden we vorig jaar nog 41 kilo voedsel per persoon weg. En ook binnen de Nederlandse voedselketen worden grote hoeveelheden voedsel verspild, zo’n 2,55 miljoen ton per jaar.
Continue reading “Subsidie op vergisting voedsel. Ja of nee?”

Demissionair kabinet: subsidies in de ijskast?

BLOG – Het kabinet-Rutte II is al enige tijd demissionair, en gezien de lastige kabinetsformatie kan dat best nog even zo blijven. Demissionair betekent dat het kabinet bevoegd is om te regeren, maar in de praktijk alleen de lopende zaken behandelt. Politiek gevoelige onderwerpen komen niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is. Ook voor subsidies heeft dit gevolgen. Zo heeft u vast al gemerkt dat het aantal nieuwsberichten met betrekking tot nationale regelingen de laatste tijd een stuk minder is dan gebruikelijk. Voor sommige regelingen lijkt de demissionaire status van het kabinet echter geen gevolgen te hebben. Een recent voorbeeld is het besluit om voor de periode 2017 tot en met 2020 € 160 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Hoe zit dat nu eigenlijk? Wat mag het kabinet wel, en wat mag het kabinet niet besluiten?
Dit antwoord komt van de Kamercommissies. Deze hebben vastgesteld welke onderwerpen ‘controversieel’ zijn verklaard. Dit zijn onderwerpen die min of meer in de ijskast zijn gezet. De totale lijst van controversiële onderwerpen bestaat uit maar liefst 250 onderwerpen. Op de lijst staan bijvoorbeeld het wetsvoorstel waarmee criminele Antillianen teruggestuurd kunnen worden en het wetsvoorstel ‘scheiden zonder rechter’. Let wel: het is mogelijk dat de Kamer op den duur toch wil debatteren over controversieel verklaarde onderwerpen, bijvoorbeeld vanwege de tijdsdruk.
Continue reading “Demissionair kabinet: subsidies in de ijskast?”

Eredivisieprijsvraag Vindsubsidies: negen gemeenten winnen gratis online subsidieloket

NIEUWS – Negen Nederlandse gemeenten hebben een online subsidieloket gewonnen voor op de gemeentelijke website. In het loket zoeken vrijwilligers en ondernemers kosteloos naar subsidie voor hun projecten en investeringen, waardoor zij de door hun gewenste vooruitgang een kans kunnen geven. De prijzen, jaarabonnementen met een waarde van ruim €10.000, zijn gewonnen in het kader van een prijsvraag van subsidieadviesbureau Vindsubsidies, waarin de gemeenten werd gevraagd de kampioen van de Eredivisie te voorspellen.

De gelukkige winnaars zijn Amersfoort, Oude IJsselstreek, Oldambt, Heerlen, Heerhugowaard, Enschede, Schouwen-Duivenland, Breda en Midden-Delfland. Zij krijgen nog dit jaar een online portal met informatie over duizenden subsidies, fondsen en fiscale regelingen waarvan hun inwoners gebruik kunnen maken. Zij kunnen in de database zoeken naar financiering om projecten en investeringen van hun sportclub, culturele vereniging, goede doel of bedrijf mogelijk te maken. Op deze wijze faciliteren de gemeenten hun burgers en wordt de gemeentelijke subsidieafdeling ontlast. Continue reading “Eredivisieprijsvraag Vindsubsidies: negen gemeenten winnen gratis online subsidieloket”

Weinig belangstelling voor Overijsselse Grote R&D-samenwerkingsprojecten, hoe komt dat?

BLOG – Er is in Overijssel weinig belangstelling voor het onderdeel Grote R&D-samenwerkingsprojecten (EFRO 3.3.): smart industries van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017. De Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum gaf onlangs in De Twentsche Courant Tubantia aan dat er zelfs nog geen één aanvraag was binnengekomen. Wanneer de regeling in de nabije toekomst niet beter wordt benut, dreigt het risico dat Oost-Nederland de komende jaren minder geld krijgt toegewezen uit Brussel.

Volgens provinciebestuurder Van Hijum zien veel ondernemers op tegen een lang en moeilijk aanvraagtraject, en valt dit ‘in de praktijk reuze mee’. Maar volgens Vindsubsidies expert Tim Lage Venterink kleven er, zeker voor mkb-bedrijven, wel degelijk een ‘paar nadelen’ aan het bewuste subsidieprogramma.

Waarom blijkt de EFRO-subsidie Grote R&D-samenwerkingsprojecten zo impopulair bij het Overijsselse mkb? Vier redenen.

Continue reading “Weinig belangstelling voor Overijsselse Grote R&D-samenwerkingsprojecten, hoe komt dat?”

Wat zijn de 5 ambities van Brussel om Horizon 2020 toegankelijker te maken voor het mkb?

BLOG – Horizon 2020, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2014-2020, is nu halverwege. Er is al veel over gezegd en geschreven. Het brengt mooie samenwerkingsprojecten voort tussen overheden, bedrijven en kennisinstituten binnen de EU, maar er is ook kritiek. Vooral op de toegankelijkheid van de verschillende werkprogramma’s en regelingen. Bijvoorbeeld voor het mkb. Vooruitlopend op de mid-term review van H2020 die later dit jaar volgt, belooft de Europese Commissie (EC) in haar recentelijk gepubliceerde vooruitblik in 17 Scoping Papers al beterschap voor de periode 2018-2020, de laatste drie jaar van Horizon 2020.

Vindsubsidies consultant Judith Spaltman is positief over deze aangekondigde veranderingen en zette de belangrijkste 5 ambities op een rij.

In de afgelopen jaren hebben veel Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen financiële steun ontvangen vanuit het Europese Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie. Met een jaarlijks subsidiebedrag van rond de € 800 miljoen staat Nederland in de top 5 landen van Europa.

Welke 5 positieve wijzigingen heeft de EC in petto om Horizon toegankelijker te maken?

Continue reading “Wat zijn de 5 ambities van Brussel om Horizon 2020 toegankelijker te maken voor het mkb?”

Eurostars weer open: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project

NIEUWS – Het populaire Europese mkb-subsidieprogramma Eurostars is weer geopend voor het indienen van subsidieaanvragen voor internationale O&O-projecten. De subsidie kan oplopen tot 50% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 14 september van dit jaar.

Wanneer komt u in aanmerking voor Eurostars?
Continue reading “Eurostars weer open: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project”

Omhoog ↑