Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

maart 2017

Nog bijna € 5 miljoen in VIA-pot, waarom? Zelfs uw WBSO-project komt in aanmerking!

BLOG – Opnieuw zit er nog veel geld in de subsidiepot van de regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) voor mkb’ers in Noord Nederland. Van de € 5,5 miljoen die dit jaar beschikbaar is voor projecten op het gebied van algemene innovatie of CO2-reductie is er, een kwartaal na de openstelling, nog bijna € 5 miljoen over. Net als vorig jaar weten ondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe de aantrekkelijke subsidie niet optimaal te benutten. Of ligt het achterblijvende aantal aanvragen aan de manier waarop de regeling wordt uitgevoerd?

Op het eerste gezicht ziet de regeling er namelijk zeer toegankelijk uit. Een duidelijk doel, en eigenlijk alle ondernemers die binnen hun R&D-projecten werken aan de ontwikkeling van een prototype, komen in aanmerking voor de VIA. Bovendien mag de VIA gecombineerd worden met de fiscale maatregel WBSO. Subsidieverstrekker Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) presenteert de regeling op een heldere website waarin alle gegevens die nodig zijn om aan te vragen duidelijk zijn te vinden. Ook is er een subsidiemeter die aangeeft hoeveel budget er nog over is. Waarom blijft er dan toch jaar na jaar zoveel geld liggen? Continue reading “Nog bijna € 5 miljoen in VIA-pot, waarom? Zelfs uw WBSO-project komt in aanmerking!”

108 Eurostars-projecten goedgekeurd, Nederland in top 5

NIEUWS – Van de 376 aanvragen die zijn ingediend binnen de zesde aanvraagronde voor het Eurostars-programma zijn er nu 108 goedgekeurd, bij 29 van deze projecten zijn Nederlandse bedrijven en organisaties betrokken.

De 108 door mkb-bedrijven geleide transnationale innovatieprojecten kunnen in totaal ongeveer € 77 miljoen steun tegemoetzien van de aan Eurostars deelnemende landen en de Europese Commissie. De zesde aanvraagronde sloot medio september vorig jaar.

Nederland scoort vooral goed binnen Eurostars met aanvragen vanuit de sectoren Life Science, Health en ICT. Aanvragen uit andere sectoren blijven achter, liet een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederkand (RVO) eerder aan Vindsubsidies weten.

Hoe is het Eurostars-geld van de afgelopen aanvraagronde verdeeld?
Continue reading “108 Eurostars-projecten goedgekeurd, Nederland in top 5”

Europese subsidie voor innovatie in de Metropoolregio Amsterdam

NIEUWS – Bedrijven en kennisinstellingen uit de regio Amsterdam kunnen tot 1 mei subsidie aanvragen voor projecten die innovatie en kennisdeling bevorderen. Binnen het Europese innovatieprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam is ruim € 8 miljoen beschikbaar.

Speerpunten binnen het programma zijn innovatie, kennisvalorisatie en open innovatie in testlaboratoria, waar bedrijven een product ontwikkelen, testen en in gebruik nemen.

Samenwerking staat centraal. Tussen bedrijven en kennisinstellingen uit, het liefst, verschillende sectoren zoals crossovers in bijvoorbeeld agro & food, creatieve industrie, energie en life sciences & health.

Benieuwd naar voorbeeldprojecten?

Continue reading “Europese subsidie voor innovatie in de Metropoolregio Amsterdam”

‘Meer innovatiesubsidie prima, maar vooral beter subsidiemechanisme nodig’

NIEUWS – Als het volgende kabinet meer geld vrij gaat maken voor geldelijke innovatiesubsidies, dan moet dit volgens Henk Heerink, directeur van Vindsubsidies, gepaard gaan met meer vertrouwen in ondernemers en een vriendelijker subsidiemechanisme. Vindsubsidies schaart zich als een van de grootste subsidieadviesbureaus van Nederland voor een deel achter de woorden van innovatie-expert en kabinetsadviseur Koen Debackere, die onlangs pleitte voor meer subsidies en minder fiscale regelingen om innovatie van bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren.

Volgens Debackere, lid van de Haagse Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), zet Nederland nu veel te zwaar in op fiscale voordelen, maar die lokken onvoldoende private investeringen in onderzoek en innovatie uit. Het geld dat met aftrekregelingen voor innovatie wordt bespaard, wordt namelijk maar voor de helft geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Continue reading “‘Meer innovatiesubsidie prima, maar vooral beter subsidiemechanisme nodig’”

TKI Agri & Food opent call voor Seed Money Projecten

NIEUWS – Het TKI Agri & Food heeft de call voor Seed Money Projecten geopend. Seed Money Projecten dienen als opstart voor innovatieve internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlandse mkb’ers binnen de sectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

In totaal is er voor deze oproep een bedrag van € 400.000 beschikbaar voor de Topsector Agri & Food en € 100.000 voor de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Bent u een overheidsorganisatie of ondernemer die internationaal gaat samenwerken om een probleem in de sector Agri & Food op te lossen? Lees dan verder om weer te weten te komen over deze subsidiekans. Continue reading “TKI Agri & Food opent call voor Seed Money Projecten”

Populaire Topsectorensubsidie MIT weer van start, wat is er al bekend?

 

BLOG – Het innovatieve mkb bereidt zich al voor. De populaire subsidie Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) gaat dit voorjaar weer van start. De eerste openstellingen zijn bekend gemaakt, de komende weken druppelen naar verwachting alle nog ontbrekende data en voorwaarden van alle programmagebieden binnen. De regeling sluit perfect aan bij de doelgroep, het mkb. De subsidie moedigt op de juiste manier aan tot innovatie en samenwerking en is niet te complex. Vindsubsidies ondersteunde de afgelopen jaren tal van prachtige projecten die zonder de MIT niet van de grond waren gekomen. Dient u dit jaar ook een aanvraag in?

De MIT is bedoeld voor innovatieve mkb-projecten die passen binnen het topsectorenbeleid. Elke topsector heeft een eigen onderliggende agenda met focusthema’s, waarmee de projecten moeten matchen. Maar ook wanneer u een project heeft dat op het eerste gezicht niet lijkt te passen binnen een topsector, is het vaak toch mogelijk gerichte aansluiting te vinden. Het programma is namelijk breder opgezet dan over het algemeen wordt gedacht door ondernemers.

Wat is er al bekend over de aankomende openstellingen van de MIT? Continue reading “Populaire Topsectorensubsidie MIT weer van start, wat is er al bekend?”

Nu aanvragen: subsidie voor energiebesparing, opwekking en haalbaarheidsonderzoek in Overijssel

BLOG – De provincie Overijssel zet in 2017 opnieuw in op duurzame energie om zo bij te dragen aan de doelstellingen van het Nationale Energieakkoord. Projecten op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing worden gestimuleerd via verschillende subsidieprogramma’s met miljoenen euro’s in kas. U kunt nu subsidie aanvragen voor twee van deze programma’s.

Voor het bedrijfsleven en overheidsorganisaties zijn onlangs de regelingen ‘Duurzame energieopwekking en energiebesparing’ en ‘Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans’ opengesteld.

Lees verder om te weten aan welke voorwaarden u moet voldoen om deze energiesubsidies aan te vragen. Continue reading “Nu aanvragen: subsidie voor energiebesparing, opwekking en haalbaarheidsonderzoek in Overijssel”

Omhoog ↑