Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

februari 2017

Praat mee – Kabinetsadviseur pleit voor meer subsidie voor innovatie en minder fiscaal voordeel

NIEUWS – Nederland moet meer subsidies gaan geven aan innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Het kabinet zet nu te zwaar in op fiscale voordelen, maar die lokken onvoldoende private investeringen in onderzoek en innovatie uit.

Dit zegt de Vlaamse innovatie-expert Koen Debackere, adviseur van het Nederlandse kabinet, in Het Financieele Dagblad (FD).

Verhouding subsidies en fiscale voordelen uit balans
Nederland geeft dit jaar € 130 miljoen uit aan subsidies voor innovatieprojecten in de topsectoren. Een ‘peulenschil’ vergeleken met de bijna € 1,8 miljard die innovatieve bedrijven aan belastingvoordelen krijgen door middel van onder meer de Innovatiebox en de WBSO.

Continue reading “Praat mee – Kabinetsadviseur pleit voor meer subsidie voor innovatie en minder fiscaal voordeel”

Meer informatie over openstellingen en wijzigingen MIT 2017

NIEUWS – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant (die begin maart wordt verwacht) de openstellingen en wijzigingen voor 2017 van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) bekendgemaakt.
Continue reading “Meer informatie over openstellingen en wijzigingen MIT 2017”

Meer dan € 100 miljoen voor Topsector energieprojecten, wanneer kunt u subsidie aanvragen?

NIEUWS – De Topsector Energie biedt dit jaar meer dan € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovatie. Het subsidieprogramma Topsector energieprojecten bestaat uit meerdere regelingen. Verreweg de grootste budgetten zijn beschikbaar voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en demonstratie energie-innovaties (DEI). Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Bekijk onze tabel met deadlines en budgetten:

Continue reading “Meer dan € 100 miljoen voor Topsector energieprojecten, wanneer kunt u subsidie aanvragen?”

Consultants Vindsubsidies in gesprek met EU-parlementariër Schreijer-Pierik over toegankelijker EU-fondsen

 

NIEUWS – Vindsubsidies-consultants Marnix Smit en Erwin Altena hebben in Brussel gesproken met EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik over hoe de toegankelijkheid van EU-geld voor Nederlandse ondernemers kan verbeteren.

Tijdens het bezoek is gesproken over de kansen die de EU-fondsen kunnen bieden voor Nederlandse ondernemers, maar ook over de huidige belemmeringen en hoe gezamenlijk gezocht kan worden naar oplossingen.

Altena over het gesprek: ,,Wat opviel was de zeer constructieve open houding, waarbij met een pragmatische blik werd gekeken naar mogelijkheden om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van deze fondsen voor de Nederlandse praktijk te vergroten’’.

Lees binnenkort een  uitgebreider artikel van Altena en Smit over de EU-fondsen op deze website.

Subsidie Praktijkleren uitgebreid: nu ook € 2700 per stageplek VSO, pro en entree vmbo

BLOG – De Subsidieregeling Praktijkleren is uitgebreid. Vanaf het schooljaar ‘17/’18 komen ook stageplaatsen voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree in het vmbo in aanmerking. Bedrijven krijgen, evenals nu het geval is voor leerwerkplekken voor het mbo (bbl) en hbo, € 2700 subsidie per leerling.

Dankzij de verruiming, onlangs bekend gemaakt door minister Bussemaker, wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om ook leerwerkplekken voor leerlingen uit het praktijk- en voorbereidend beroepsonderwijs aan te bieden.

Sinds dit jaar ook zzp’ers in aanmerking
Het is de tweede opeenvolgende verruiming van de regeling. Afgelopen jaar werd de regeling al aangepast op het criteria ‘leerwerkbedrijf’ waardoor vanaf het huidige schooljaar ook zzp’ers gebruik kunnen maken van de subsidie. Veelvoorkomende zzp’ers, zoals kappers, klusbedrijven en ondernemers uit de creatieve sector, kunnen nu ook subsidie aanvragen voor stageplaatsen. Maakt u al gebruik van deze populaire regeling? Continue reading “Subsidie Praktijkleren uitgebreid: nu ook € 2700 per stageplek VSO, pro en entree vmbo”

€ 320 miljoen Europese LIFE-, CEF- en Interreg-subsidies voor Nederlandse projecten

NIEUWS – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat in 2016 in totaal 95 LIFE-, CEF Transport- en Interreg-projecten met Nederlandse partners € 320 miljoen aan Europese subsidie hebben ontvangen.

Dit staat in de rapportage 2016 over de programma’s LIFE, CEF Transport en Interreg. De programma’s richten zich op belangrijke Europese en Nederlandse thema’s als circulaire economie, duurzaam transport, kennisuitwisseling en klimaatverandering. Continue reading “€ 320 miljoen Europese LIFE-, CEF- en Interreg-subsidies voor Nederlandse projecten”

Effect en kosten van zes op de tien fiscale regelingen onbekend

NIEUWS – Van zes op de tien fiscale aftrekposten, vrijstellingen en kortingen is onbekend wat ze kosten en wat het effect is.

Dit blijkt uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer van alle fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk verminderen.

Voor het onderzoek, ‘Zicht op belastingverlichtende maatregelen’, spitte de Rekenkamer de Miljoenennota, de fiscale wetgeving en onderliggende stukken door, op zoek naar zulke belastingregelingen. De Rekenkamer vond er 213 en legde die onder de loep: 179 ‘belastingfaciliteiten’ die het gedrag van belastingplichtigen moeten beïnvloeden en 34 ‘belastinginstrumenten’ die invulling geven aan het koopkracht-, inkomens- en vermogensbeleid.
Continue reading “Effect en kosten van zes op de tien fiscale regelingen onbekend”

Omhoog ↑