Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

januari 2017

Meer fiscaal voordeel voor energiebesparing, hoe dan?

BLOG – Subsidieverstrekker RVO, subsidieadviesbureaus en brancheverenigingen roepen het al weken: meer fiscaal voordeel voor uw energiebesparing in 2017. Maar hoe dan? Fiscaal consultant Mart Feukkink legt het uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

De meest aangevraagde fiscale voordeelregeling voor Energiebesparing, de Energie Investeringsaftrek (EIA), is dit jaar verruimd. De besparingsnormen zijn versoepeld en investeringen met een korte terugverdientijd komen nu langer in aanmerking. Vorig jaar waren de regels veel strenger. Hoeveel scheelt het nu precies? Continue reading “Meer fiscaal voordeel voor energiebesparing, hoe dan?”

Veel aandacht voor EFRO-project BallJames van SciSports

NIEUWS – SciSports scoort veel aandacht met het project BallJames, waarvoor Vindsubsidies EFRO-subsidie aan heeft gevraagd. BallJames is een innovatieve tool waarmee via 3D-data wordt gezorgd voor een compleet nieuwe beleving van voetbal. Kijkers kunnen de wedstrijd bijvoorbeeld bekijken door de ogen van een bepaalde speler en krijgen voortdurend interessante data gepresenteerd. Professionals uit de voetbalwereld wachten de verdere ontwikkeling van BallJames geïnteresseerd af.

SciSports helpt clubs, bonden, agenten en mediapartijen om data om te zetten naar kennis en is sinds een aantal jaar klant van Vindsubsidies voor het aanvragen van innovatiesubsidies. BallJames, waarvoor al ruim € 1,3 miljoen euro financiering is binnengehaald door SciSports, is de troef van het bedrijf. Het systeem registreert met veertien camera’s alles wat er op het veld gebeurt. De gegevens worden omgezet in driedimensionale pixels. Deze worden verwerkt en geven allerlei informatie over bewegingen, technieken, snelheden en eigenschappen van spelers. Voor de subsidieaanvraag voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd deze voetbalinnovatie nauwkeurig beschreven door Vindsubsidies-consultant en ex-profvoetballer Marnix Smit. Onlangs kwam de positieve beschikking binnen. Continue reading “Veel aandacht voor EFRO-project BallJames van SciSports”

Nieuwe SNN-regeling voor kennisontwikkeling in Noord-Nederland

NIEUWS – Ondernemers in de Noordelijke provincies die samen met andere bedrijven of kennisinstellingen hun kennispositie willen versterken, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit kan via de regeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2017 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De subsidie kan nog tot 1 december van dit jaar worden aangevraagd. De subsidiebijdrage is maximaal  € 1 miljoen per project.

De nieuwe regeling heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. De regeling is onderdeel van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland.

Continue reading “Nieuwe SNN-regeling voor kennisontwikkeling in Noord-Nederland”

Uw WBSO-project ook geschikt voor EFRO-subsidie? Uw fiscale voordeel blijft behouden

BLOG – Heeft u een WBSO-project dat zou passen binnen een regionaal subsidieonderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)? Dan zit u dit jaar goed! Uw fiscale WBSO-voordeel, hoeft u namelijk niet meer in mindering te brengen op uw EFRO-subsidie. Zo kunt u als het ware twee keer geld ontvangen voor uw innovatieproject.

Voor de Europese Horizon 2020 – regelingen en de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) was het al zo dat deze kunnen worden gecombineerd met de WBSO. Voor de EFRO is dat dit jaar voor het eerst. Weten welke EFRO-openstellingen al bekend zijn? Dan kunt u nu al kijken of u een WBSO-project heeft lopen dat binnen een van de regionale programma’s past. Een EFRO-subsidie kan enkele tonnen euro’s bedragen. Continue reading “Uw WBSO-project ook geschikt voor EFRO-subsidie? Uw fiscale voordeel blijft behouden”

RVO: veel en goede aanvragen voor eerste tender Partners voor Water

NIEUWS – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er veertien projecten zijn gehonoreerd in het kader van de eerste tender van de Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta’s (WWSD) van het programma Partners voor Water. Voor deze eerste openstelling, van 15 juli tot en met 31 augustus 2016, was erg veel belangstelling: er kwamen maar liefst 62 aanvragen binnen.

“Ten opzichte van eerdere subsidierondes zijn veel aanvragen gedaan. Er was veel variatie en er zaten ook nieuwe partijen tussen die wij nog niet kenden, met nieuwe technologie en methodologie”, aldus Hugo de Vries, projectadviseur Mondiale Vraagstukken in een iinterview op de wesbite van RVO. ,,De subsidieregeling lijkt goed bekend te zijn. Partijen weten elkaar ook goed te vinden, bijvoorbeeld door de innovatie van een klein bedrijf te koppelen aan de slagkracht en het netwerk van een groot ingenieursbureau”, zo vervolgt De Vries.

Continue reading “RVO: veel en goede aanvragen voor eerste tender Partners voor Water”

Stage of afstuderen?

Subsidies maken innovaties en projecten mogelijk, ze helpen organisaties vooruit. Wij vinden dat vooruitgang een kans verdient en helpen ondernemers graag grenzen te verleggen door subsidies te vinden die matchen met de ambities en doelen van hun bedrijf.

Stage lopen
Stages zijn bij ons mogelijk op elke afdeling. Doe je een commerciële opleiding? Dan is een stage op onze afdeling Sales of Marketing misschien iets voor jou. Volg je een bestuurskundige of technische studie en lijkt het je wat om organisaties en ondernemers verder te helpen met hun plannen en projecten? Dan stellen wij een stage binnen ons team van consultants voor. En ook journalistieke stagiaires zijn welkom bij ons. Wij produceren veel nieuws over subsidies, innovatie, van ministeries en over succesvolle gesubsidieerde projecten.  Continue reading

Samenwerking in innovatieprojecten: onze tips!

BLOG – Subsidies en samenwerking gaan steeds vaker hand in hand. De kans dat uw innovatieproject een samenwerkingsproject is, is groot. Als u gebruikmaakt van Europese gelden is samenwerking vrijwel altijd een vereiste, uitzonderingen daargelaten. Aan het MKB-instrument binnen Horizon2020 kan u bijvoorbeeld wel individueel deelnemen, maar vele andere regelingen vereisen samenwerking tussen tenminste twee partijen. Maar hoe organiseert u nu de beste samenwerking?

Veel samenwerkingsprojecten kennen een badkuipverloop wat betreft het enthousiasme over de samenwerking. U begint positief, vol goede moed, raakt na enige tijd wat teleurgesteld in één of meer partners, en verliest een stukje motivatie. Tegen het einde van het project buigt deze tendens vaak weer wat positiever bij, omdat het gezamenlijk belang om de afgesproken producten op te leveren dan om de hoek komt kijken. Om een samenwerkingsproject in goede banen te leiden is het zinvol om het dal zoveel mogelijk te beperken (of zelfs te vermijden!). Tips over samenwerking lijken vaak open deuren, maar worden desalniettemin regelmatig niet volledig toegepast. Wij noemen hier onze vijf stelregels voor prettige samenwerking.

Continue reading “Samenwerking in innovatieprojecten: onze tips!”

Energie besparen in uw pand of productieproces? De kans op meer fiscaal voordeel is groter dan ooit

BLOG – De Energie Investeringsaftrek (EIA), misschien wel de bekendste energiesubsidie, is dit jaar bijzonder aantrekkelijk wanneer u energievriendelijk investeert in uw pand of productieproces. Uw investering komt, in vergelijking met andere jaren, namelijk eerder in aanmerking voor fiscaal voordeel. En naast een versoepeling van de besparingsnormen kunnen ook investeringen met een relatief korte terugverdientijd nu rekenen op een fiscale aftrek van bijna 14%.

Het bedrag dat een mkb-bedrijf terug kan verdienen op een energievriendelijke investering kan oplopen van tienduizenden euro’s tot zelfs meer dan een ton. Wilt u weten voor welke investeringen de besparingsnormen gunstiger zijn geworden?

Continue reading “Energie besparen in uw pand of productieproces? De kans op meer fiscaal voordeel is groter dan ooit”

(Senior) Marketing Operations Executive

Wij zijn op zoek naar een (senior) Marketing Operations Executive. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de marketing activiteiten die ondersteunen bij de strategie en doelen van het bedrijf. Je bent onderdeel van het Idox marketing team en het is mogelijk dat je marketing activiteiten uitvoert voor Idox, maar je gaat voornamelijk aan de slag voor Vindsubsidies in Nederland.

Je werkt samen met marketing collega’s en een marketing manager gevestigd in Engeland om de marketing plannen en activiteiten in Nederland uit te voeren. Je bent verantwoordelijk voor het leveren van alle mogelijke marketingactiviteiten in de marketing mix zoals events, online, communicatie, documentatie, design, onderzoek, social media etc.

Je bent in staat om de strategische doelen van het bedrijf te begrijpen en je kunt campagnes, thema’s, proposities en communicatie ontwikkelen die deze doelen ondersteunen en passend zijn bij de betreffende doelgroepen.

Continue reading

Omhoog ↑