Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

november 2016

Reclame voor Juncker-fonds terecht?

BLOG – ,Nederland als geheel, maar ook Twente als regio laat vele miljarden euro’s aan Europese subsidies onbenut’, luidt de eerst zin in het artikel ‘Twente laat miljarden euro’s aan Europese subsidie glippen’ in de Tubantia van 21 november j.l.  Het artikel gaat over het EFSI-fonds, beter bekend als het Juncker-fonds, waarvan overheden en ondernemers te weinig gebruik zouden maken. Partijen uit andere lidstaten trekken wel honderden miljoenen uit deze pot, stelt Annie Schreijer-Pierik, Twents Europarlementariër voor het CDA. Schreijer-Pierik komt in actie en roept de regio op met projecten te komen en in Brussel om financiering te vragen. Heeft deze oproep zin?

Continue reading “Reclame voor Juncker-fonds terecht?”

Topsector energieprojecten: nog € 28 miljoen in kas voor hernieuwbare energie

BLOG – Ondernemers met plannen voor projecten op het gebied van duurzame energieproductie kunnen de komende maanden nog subsidie aanvragen vanuit de regeling Hernieuwbare Energie. Deze subsidie, onderdeel van de Topsector Energieprojecten, heeft tot eind maart 2017 nog ruim € 28 miljoen te verdelen. U kunt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten van uw project vergoed krijgen tot een maximum van € 6 miljoen per project.

Om kans te maken op subsidie moeten projecten zich richten op zonne-energie, vergisting, geothermie, waterkracht, wind op zee of wind op land. Een geschikt project heeft betrekking op industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of demonstratie. Een combinatie van deze vormen is ook mogelijk.
Continue reading “Topsector energieprojecten: nog € 28 miljoen in kas voor hernieuwbare energie”

RVO: aantal Eurostars-aanvragen uit veel sectoren blijft achter

BLOG – Door Nederlandse mkb-bedrijven aangestuurde onderzoeksprojecten doen het goed binnen het Europese subsidieprogramma Eurostars. Vooral projecten binnen de topsectoren Health, Life Science en ICT scoren hoog. De meeste aanvragen voor deze EU-subsidie komen dan ook uit deze sectoren. Aanvragen uit andere branches blijven achter volgens Elke de Graaf, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Eurostars is een Europees innovatieprogramma waarin het onderzoekuitvoerende mkb wordt gestimuleerd internationaal samen te werken voor het ontwikkelen van nieuwe technologie. Er zit ruim € 1,1 miljard in de pot., in Nederland is jaarlijks € 18 miljoen beschikbaar. Maar hier maken vooral Health, Life Science en ICT aanspraak op. Waar blijven de andere sectoren?
Continue reading “RVO: aantal Eurostars-aanvragen uit veel sectoren blijft achter”

Senior Consultant EU

Subsidies maken innovaties en projecten mogelijk, ze helpen organisaties vooruit. Wij vinden dat vooruitgang een kans verdient en helpen ondernemers graag grenzen te verleggen door subsidies te vinden die matchen met de ambities en doelen van hun bedrijf. Ben jij een senior consultant die een team kan aansturen, nieuwe projecten en initiatieven ontplooit en beschikt over een relevant netwerk? Dan zoeken wij jou om ons team te versterken en bij te dragen aan de verdere (internationale) groei van ons bedrijf.

Wie zoeken wij?
Onze senior consultant EU kan op een inspirerende wijze collega’s coachen om samen tot mooie (project)resultaten te komen. Je hebt ruime kennis van en ervaring met het aanvragen van Europese subsidies en weet hoe de hazen in Brussel lopen. Je kennis van de Europese subsidiewet- en regelgeving is goed en je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen op (EU-)-subsidiegebied. We zoeken een volwaardige gesprekspartner voor andere managers binnen onze organisatie en onze (potentiële) relaties. Iemand die zijn mening durft te geven, problemen en kansen in perspectief ziet en met constructieve oplossingen en ideeën komt. En die daarvoor de juiste projectgroep weet samen te stellen om tot een goed resultaat te komen. Continue reading “Senior Consultant EU”

Omhoog ↑