Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

september 2016

Investeren in uw medewerkers? Dan investeert de overheid in u!

BLOG – Heeft u ook wel eens het gevoel dat uw medewerkers niet optimaal functioneren? Bijvoorbeeld omdat de samenwerking niet lekker loopt, werk en opleiding niet (meer) goed aansluiten, er fysieke of psychische problemen zijn, medewerkers zich onvoldoende kunnen ontplooien of omdat het flexibel werken geen succes is? U wilt deze problemen als werkgever in kaart brengen en oplossen. Wanneer u hierbij een extern adviesbureau betrekt, krijgt u daarvoor subsidie. De overheid heeft € 13 miljoen beschikbaar via de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid.

Er kunnen allerlei oorzaken zijn voor verminderde prestaties van uw medewerkers. Deze kunnen liggen in de persoonlijke sfeer, maar natuurlijk ook in een veranderende bedrijfssituatie. Bijvoorbeeld door een reorganisatie, of een plotselinge groei van uw bedrijf. Het kan zijn dat er daardoor tijdelijk te weinig aandacht is geweest voor de manier van werken en het welzijn en de ontwikkeling van uw personeel. De overheid biedt nu een tegemoetkoming van maximaal € 10.000 om een passend adviestraject te starten of om een advies en verbetering te implementeren.

Continue reading “Investeren in uw medewerkers? Dan investeert de overheid in u!”

Senior Consultant Life Science & Health

Subsidies maken innovaties en projecten mogelijk, ze helpen organisaties vooruit. Wij vinden dat vooruitgang een kans verdient en helpen ondernemers graag grenzen te verleggen door subsidies te vinden die matchen met de ambities en doelen van hun bedrijf. Ben jij een senior consultant die een team kan aansturen, nieuwe projecten en initiatieven ontplooit en beschikt over een relevant netwerk? Dan zoeken wij jou om ons team te versterken en bij te dragen aan de verdere (internationale) groei van ons bedrijf.

Wie zoeken wij?
Als senior consultant Life Science & Health kun je op een inspirerende wijze collega’s coachen om samen tot mooie (project)resultaten te komen. Je hebt ruime kennis van en ervaring met het aanvragen van Life Science-subsidies op landelijk en Europees niveau. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Life Science & Health en herkent kansen. Je kunt deze bevindingen omzetten in projecten en strategieën om nieuwe subsidieprojecten te starten en potentials te benaderen. Je kunt verbanden leggen en neemt het initiatief om het aandeel van onze klanten in Life Science-subsidies naar een hoger plan te tillen.
We zoeken een volwaardige gesprekspartner voor andere managers binnen onze organisatie en van onze (potentiële) relaties. Iemand die zijn mening durft te geven, problemen en kansen in perspectief ziet en met constructieve oplossingen en ideeën komt. Een ‘kartrekker’, die de juiste projectgroep weet samen te stellen om tot een goed resultaat te komen. Continue reading

Eerste resultaten nieuwe WBSO op Prinsjesdag bekend, wat is uw ervaring?

BLOG – De eerste resultaten van de nieuwe WSBO, samengevoegd met de RDA, worden op Prinsjesdag bekend gemaakt. De regeling is vanaf 1 januari dit jaar actief. Er was voorafgaand aan de invoering veel over de samenvoeging te doen. Vooral multinationals met dochterondernemingen in het buitenland en kleine bedrijven zouden nadeel ondervinden van de integratie. Volgens Matthijs Jansen, Teamleider Fiscaal van Vindsubsidies, zijn dit incidenten. Wij zijn ook benieuwd naar uw ervaring!

De meeste van onze klanten zijn tevreden met de samengevoegde regeling. Ze merken nu maandelijks een grotere aftrekpost in de loonheffing, dus een betere cashflow. In de oude regeling zag je pas achteraf het voordeel en dan nog verstopt in de jaarrekening en VPB aangifte. Bij een aantal klanten met weinig personeel en incidentele grote R&D-investeringen, komt het voor dat het voordeel niet kan worden verrekend. Dat zijn echter incidenten. Continue reading “Eerste resultaten nieuwe WBSO op Prinsjesdag bekend, wat is uw ervaring?”

Senior Consultant HTSM

Subsidies maken innovaties en projecten mogelijk, ze helpen organisaties vooruit. Wij vinden dat vooruitgang een kans verdient en helpen ondernemers graag grenzen te verleggen door subsidies te vinden die matchen met de ambities en doelen van hun bedrijf. Ben jij een senior consultant die een team kan aansturen, nieuwe projecten en initiatieven ontplooit en beschikt over een relevant netwerk? Dan zoeken wij jou om ons team te versterken en bij te dragen aan de verdere (internationale) groei van ons bedrijf.

Wie zoeken wij?
Als senior consultant HTSM kun je op een inspirerende wijze collega’s coachen om samen tot mooie (project)resultaten te komen. Je hebt ruime kennis van en ervaring met het aanvragen van subsidies op het gebied van High Tech Systemen en Materialen op landelijk en Europees niveau. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de topsector HTSM en herkent kansen. Je kunt deze bevindingen omzetten in projecten en strategieën om nieuwe subsidieprojecten te starten en potentials te benaderen. Je kunt verbanden leggen en neemt het initiatief om het aandeel van onze klanten in HTSM-subsidies naar een hoger plan te tillen. Continue reading

Interreg, meer dan grote verhalen alleen

BLOG – Bent u een ondernemer die bijdraagt aan de euregionale economie? Dan hebt u wellicht een plan of idee dat past binnen één van de actuele Interreg-projecten. Vanuit deze lopende projecten is geld beschikbaar voor grensoverschrijdende activiteiten van ondernemers binnen de verschillende EU-regio’s. U hoeft dan niet aan te vragen bij één van de grote complexe Interreg-programma’s, maar kunt wel, op een veel laagdrempeliger manier, toch Interreg-subsidie ontvangen.

Veel ondernemers kennen Interreg, het omvangrijke overkoepelende subsidieprogramma van de Europese Unie gericht op regionale ontwikkeling. Interreg is gericht op het versterken van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU.

Ondernemers kijken vaak geïnteresseerd naar de Interreg-programma’s, maar ook met een zekere mate van aarzeling. Interreg staat bekend als groot, bureaucratisch, veelomvattend en ingewikkeld. En, toegegeven, voor een goed projectvoorstel voor de programma’s North West Europe (NWE) en North Sea Region (NSR) moet er behoorlijk wat werk worden verricht. En ook in de uitvoeringsfase zal een flinke hoeveelheid tijd gaan zitten in het verzorgen van een adequate administratie en afstemming met het programmasecretariaat. Maar wanneer je aanvraagt bij een bestaand project, is de administratieve belasting een stuk minder. Dan gaat het om geld wat al is toegezegd door de EU aan diverse projecten die op bepaalde thema’s innovatieve samenwerkingen van mkb’ers clusteren.
Continue reading “Interreg, meer dan grote verhalen alleen”

Omhoog ↑