BLOG – Sanovo Technology uit Aalten is genomineerd voor de Nationale Succes Award 2016, een prijs voor de meest succesvolle Nederlandse bedrijven. Sanovo, klant van Vindsubsidies, is een zeer innovatief bedrijf binnen de eiermachine-industrie. Sanovo heeft voor een samenwerkingsproject rond de vroege geslachtsbepaling van eieren een Europese subsidie ontvangen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de regeling Mkb innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Vindsubsidies consultant Bart Leussink vroeg deze subsidie aan voor het ontwikkelen van een baanbrekende procestechnologie waarmee de dood van miljarden zogenaamde eendagshaantjes kan worden voorkomen.

“Het project van Sanovo en In Ovo, spin-off van Universiteit Leiden, is hét voorbeeld van het samenbrengen van kennis om zo tot een hoger niveau te komen. In dit project betreft dit enerzijds kennis van het ei en anderzijds kennis van procestechnologie. Nu het project doorloopt en concrete ontwikkelingen worden uitgevoerd met behulp van de subsidiegelden, wordt de ontwikkeling in binnen- en buitenland geprezen. Het is natuurlijk fantastisch om als consultant van Vindsubsidies betrokken te zijn bij dit project. Het maatschappelijke belang, het voorkomen van eendagshaantjes, is hierin leidend. Haantjes in de legindustrie leggen geen eieren en bevatten te weinig vlees voor de vleesindustrie. Hierdoor hebben haantjes geen economische waarde. In Nederland worden daardoor jaarlijks 45 miljoen eendagshaantjes gedood door vergassing of een shredder. Wereldwijd is dit aantal zelfs 3,2 miljard.

Met de techniek die samenwerkingspartner In Ovo heeft ontwikkeld, kan al op de negende dag, ver voordat de kippen worden geboren, het geslacht van een kuiken worden bepaald. De voorwaarde om dit aantrekkelijk te maken voor de industrie is het realiseren hiervan op hoge snelheid, met maar liefst 40.000 eieren per uur. Vervolgens is het de kunst deze eieren op hoge snelheid te sorteren zodat enkel de hennetjes nog worden uitgebroed in het daaropvolgende proces. Voordelen naast dierenwelzijn zijn een kostenverlaging voor broederijen en een vermindering van CO2-uitstoot (energieverbruik) doordat er minder eieren worden uitgebroed.

Deze Nederlandse vinding krijgt wereldwijd veel aandacht als innovatie met zeer veel potentie en dé oplossing voor het eendagshaantjes probleem. Ook de internationale politiek is bezig met het wijzigen van wetgeving waardoor het uiteindelijk niet meer toegestaan is hennetjes te doden. Het is goed dat de oplossing voor zo’n wereldwijd probleem hier uit Nederland komt. En wij zijn er trots op dat wij hebben meegewerkt aan het binnenhalen van de subsidie voor dit project.’’

Video Sanovo Technology

Klik op het logo van Sanovo om een video te bekijken waarin Henk Weijman, directeur van Sanovo Technology Nederland en Jan Hordijk, projectleider, vertellen over het gesubsidieerde innovatieproject:

SANOVO_Techology_Group

Links naar artikelen in de (internationale) media:

Egg producers pledge to stop grinding newborn male chickens to death The Washington Post

Chicken embryo tests can prevent practice of gassing billions of cockerels The Guardian

How Egg Farms Will Stop Killing Millions of Male Chicks Wired

Voorkomen massaal doden haantjes stap dichterbij Universiteit Leiden

Vindsubsidies consultant Bart Leussink