Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

april 2016

Bouwen aan herbestemmen: een kwestie van durf, kennis…. én geld

In Het Financieele Dagblad stond begin februari een artikel met als titel ‘Taboe moet af van de bouw van nieuwe kantoren’. Dynamis, een vereniging van dertien grote makelaars, gooide met deze stelling de knuppel in het hoenderhok. De bouw- en ontwikkelaarslobby reageerde meteen positief en verwees naar studies van het Centraal Planbureau (CPB) en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) waarin wordt gesteld dat er een miljoen nieuwe woningen nodig zijn tot 2040. De onderliggende boodschap van beide belangengroepen was duidelijk: nu de vastgoedcrisis haar dieptepunt gehad lijkt te hebben, wordt het tijd dat de rem ook van de nieuwbouw af gaat. Gelukkig kwamen er ook direct tegengeluiden.

Want waarom nieuwbouw als er zoveel leegstand is? Leegstand onder veelal karakteristieke panden met grote cultuurhistorische waarde. Bovendien bestaan er tal van interessante overheidsfinancieringen voor herbestemming van juist die bestaande bouw. Er zijn veel voorbeelden van herbestemmingsprojecten met een prachtig resultaat.

Continue reading “Bouwen aan herbestemmen: een kwestie van durf, kennis…. én geld”

Een buitenlandse onderzoeker voor uw innovatie? Ontvang voor één jaar 100% vergoeding van de Europese Commissie

Bent u een dynamische mkb’er of start-up met baanbrekende ideeën en op zoek naar de hulp van een getalenteerde onderzoeker om van uw projectidee een werkelijk innovatieproject te maken? Soms lukt dat niet in Nederland. Maar wist u dat er een mooie subsidieregeling is waarmee u  voor een jaar een vergoeding kunt ontvangen voor een onderzoeker uit het buitenland?

We horen vaak dat het mkb problemen ervaart bij het werven van onderzoekers (PhD of gelijkwaardig). Of de relevante vaardigheden zijn niet aanwezig of het ‘inhuren’ van een externe onderzoeker is te duur. Hierdoor blijven innovatieve ideeën vaak onuitgewerkt en worden ze niet omgezet in een ontwikkeling of een product die het bedrijf wellicht een aanzienlijke groei opleveren. Maar voor ondernemers die over de landgrens heen kijken en hun zoektocht naar een onderzoeker in het buitenland voortzetten, ligt er vanaf volgend jaar een mooie kans om een dergelijke ‘associate’ voor de volle 100% gefinancierd te krijgen.

Continue reading “Een buitenlandse onderzoeker voor uw innovatie? Ontvang voor één jaar 100% vergoeding van de Europese Commissie”

Uw project en Topsector Energie: ruim € 100 miljoen voor energie-innovaties

De subsidiepot van de Topsector Energie, verreweg de best gevulde van alle topsectoren, is geopend voor subsidieaanvragen. Ruim €100 miljoen is via een twaalftal regelingen beschikbaar voor energie-innovaties in Nederland. Er is subsidie voor alle fasen van uw energieproject; vanaf het eerste onderzoek en de daaropvolgende ontwikkeling, tot grootschalige demonstratie daarvan. En daar waar steeds meer subsidies zich richten op het mkb, zijn de regelingen van Topsector Energieprojecten ook beschikbaar voor het grootbedrijf. Profiteert u mee?

Het subsidieprogramma Topsector Energieprojecten is een verzameling van regelingen met een miljoenenbudget voor thema’s als hernieuwbare energie, biobased economie, LNG brandstof, Urban Energy (gebouwde omgeving), demonstratieprojecten en early adopterprojecten. De subsidiebijdrage varieert van 20% tot 80% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot enkele tonnen tot een miljoen. De onderdelen ‘Demonstratie energie-innovatie’ (DEI) en ‘Hernieuwbare energie’ schieten daar zelfs bovenuit met maximale subsidiebedragen tot maar liefst €6 miljoen. Continue reading “Uw project en Topsector Energie: ruim € 100 miljoen voor energie-innovaties”

Heeft uw bedrijf een innovatief project in de pijplijn? Denk ook eens aan EFRO-subsidie!

Zit er bij uw bedrijf een innovatief project in de pijplijn waarvoor u nog financiële ondersteuning zoekt? Er liggen miljoenen voor uw project klaar via de operationele subsidieprogramma’s van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een hot thema, dat in alle vier programma’s (Oost, West, Zuid en Noord) terug komt is ‘koolstofarme economie’. De afgelopen jaren is er veel EFRO-geld blijven liggen. Misschien dat u ook nog nooit aan EFRO-subsidie heeft gedacht?

Continue reading “Heeft uw bedrijf een innovatief project in de pijplijn? Denk ook eens aan EFRO-subsidie!”

Omhoog ↑