Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

december 2015

Populaire subsidie IPC volgend jaar weer open voor aanvragen

De subsidieregeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) behoort tot de meest populaire mkb-regelingen in subsidieland. Al jaren is de IPC, die groepen mkb-bedrijven stimuleert samen te werken en kennis te delen, een relatief laagdrempelig middel om tot €25.000 subsidie te ontvangen voor innovatieve projecten.

De IPC-regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit een penvoerder en tussen de tien en twintig mkb-bedrijven. De penvoerder kan een brancheorganisatie zijn, maar ook een andere privaatrechtelijke persoon zonder winstoogmerk.

Continue reading “Populaire subsidie IPC volgend jaar weer open voor aanvragen”

ELENA: 90% subsidie voor grootschalige verduurzaming

Nederland moet grote stappen gaan maken om te kunnen voldoen aan de afspraken van de Klimaattop in Parijs. Zonnepanelen, elektrische auto’s en windmolens zullen het straat- en gebiedsbeeld steeds meer bepalen. Kolencentrales moeten dicht en bedrijven die ‘niet-groen’ produceren worden afgestraft door de belasting.

Voor steden, gemeenten en publieke instellingen die, in navolging van de Europese klimaatdoelstellingen, investeringsprogramma’s opzetten voor de energietransitie, is er een aantrekkelijk subsidieprogramma: ELENA.

Continue reading “ELENA: 90% subsidie voor grootschalige verduurzaming”

Eurostars; de Michelinster voor het hightech mkb

Terwijl culinair Nederland dezer dagen in de ban is van de Michelinsterren, zoekt Brussel bedrijven die in aanmerking willen komen voor het Eurostars-programma; de Michelinster voor het Europese hightech mkb. Met het Eurostars-label op zak kan een bedrijf subsidie aanvragen bij de eigen nationale overheid. De maximale ‘Eurostars-subsidie’ die in Nederland kan worden aangevraagd bij RVO is €500.000. De tijd voor het indienen van een aanvraag in Brussel dringt!

Eurostars ondersteunt internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die worden geleid door hightech mkb-bedrijven. Om kans te maken op het Eurostars-label moet het project ‘disruptive’ van aard zijn; een baanbrekende technologische ontwikkeling in de markt.

Continue reading “Eurostars; de Michelinster voor het hightech mkb”

Draagt SDE+ in nieuw jasje bij aan doelen Energieakkoord?

Tijdens de aftrap van de klimaattop in Parijs deze week, werd opnieuw duidelijk dat Nederland op het gebied van de vermindering van CO2-uitstoot en duurzaamheid slecht scoort. Dat was al langer bekend, en vormde de aanleiding voor het Energieakkoord in 2013. Maar de doelstellingen, 14% duurzame energie, 1,5% minder energieverbruik en 15.000 extra banen in 2020 worden hoogst waarschijnlijk niet gehaald.

Zo bleek onlangs uit de Nationale Energieverkenning. Het belangrijkste instrument van de overheid om de energiedoelen te bewerkstelligen, is de uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie (SDE+), maar deze werkt niet goed. Zal de SDE+ in een vernieuwd jasje wel bijdragen aan de doelen uit het Energieakkoord?

Continue reading “Draagt SDE+ in nieuw jasje bij aan doelen Energieakkoord?”

Omhoog ↑