Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Maand

oktober 2015

Subsidie zoeken? Dat kan ook dichter bij huis!

Ondernemers die subsidie zoeken voor een project, denken snel te groot en te moeilijk. Zij richten zich vrijwel altijd als eerste, en soms ook als enige, op de bekende nationale subsidieprogramma’s en grote Europese potten. Terwijl er veel dichter bij huis ook genoeg te halen valt. Zo hebben de provincies prachtige subsidieregelingen voor het stimuleren van het regionale bedrijfsleven. Regelingen waarmee ook aanspraak gemaakt kan worden op serieuze bedragen, maar die vaak veel toegankelijker zijn dan landelijke en internationale subsidies.

Er zijn actieve en minder actieve provincies, maar alle provincies hebben subsidieprogramma’s met een grote diversiteit aan doelstellingen.

Continue reading “Subsidie zoeken? Dat kan ook dichter bij huis!”

SNN publiceert nieuwe VIA-regeling: miljoenen voor ‘opvolgsubsidie’ MIT Noord

Insiders wisten al langer van de komst van een nieuwe innovatiesubsidie voor het mkb in Noord-Nederland, maar deze week publiceerde het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) dan eindelijk de nieuwe regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA). Bedrijven kunnen voor de ontwikkeling van een innovatief product, dienst of proces tot €75.000 subsidie binnenhalen.

En wanneer het om een innovatie op het gebied van CO2-reductie gaat, zelfs tot €100.000. De VIA is afgestemd op de MIT Noord –regeling en kan dus als ‘opvolgsubsidie’ worden aangevraagd. Vraag snel aan, er zijn veel kapers op de kust!

Continue reading “SNN publiceert nieuwe VIA-regeling: miljoenen voor ‘opvolgsubsidie’ MIT Noord”

Horizon 2020 – SME Instrument: nieuw ‘Seal of Excellence’ kwalificatie van de Europese Commissie

Sinds twee jaar is het binnen Horizon 2020 mogelijk voor een mkb-bedrijf zelfstandig (dus zonder Europese samenwerkingspartijen) een aanvraag in te dienen voor een innovatief project, welke aansluit bij het Europese beleid. Het instrument daarvoor, het SME instrument (SME-I) is specifiek bedoeld voor innovatieve bedrijven met de ambitie –en die er klaar voor zijn- om te groeien in Europa. Ook in 2016 en 2017 zijn er weer indieningsrondes. Helaas is het succespercentage van ingediende aanvragen tot nu toe laag.

Maar daar heeft de Europese Commissie (EC) iets op gevonden: het Seal of Excellence label, waarmee teleurgestelde mkb’ers opnieuw ‘de boer op’ kunnen met hun project om via een andere weg subsidie binnen te halen.

Continue reading “Horizon 2020 – SME Instrument: nieuw ‘Seal of Excellence’ kwalificatie van de Europese Commissie”

Laat bedrijven zelf bij WBSO-aanvraag kiezen: voordeel via loonheffing of Vpb

Bedrijven die de innovatiesubsidie WBSO aanvragen, zouden de keuze moeten hebben of zij financieel voordeel willen behalen via een afdrachtvermindering op de loonheffing of de vennootschapsbelasting. Dat is een veel betere oplossing voor de groep bedrijven die vanaf 2016 nadeel ondervindt van de samenvoeging van de WBSO en RDA, dan het voorstel van FBNed om het percentage afdrachtvermindering van de tweede schijf te verhogen.

De samenvoeging van de WBSO en RDA zou volgens FBNed en een aantal kapitaalintensieve bedrijven niet goed vallen bij Nederlandse familiebedrijven, zo bleek deze week uit een artikel in Het Financieele Dagblad.

Continue reading “Laat bedrijven zelf bij WBSO-aanvraag kiezen: voordeel via loonheffing of Vpb”

Ontwijking belasting grootbedrijf aangepakt met beperking Innovatiebox

Grotere Nederlandse bedrijven die hun productieproces vernieuwen, kunnen hiervoor in de toekomst geen financieel gewin meer behalen via de Innovatiebox. Dat meldt Het Financieele Dagblad, dat deze week uitlegt welk effect verschillende voorgenomen veranderingen rond de Innovatiebox hebben.

Vernieuwing in de productietechnologie valt op dit moment binnen de Innovatiebox. Hierdoor wordt de met de vernieuwing behaalde winst minder belast. Dit voordeel gaat verdwijnen voor grote bedrijven.

Continue reading “Ontwijking belasting grootbedrijf aangepakt met beperking Innovatiebox”

Subsidie voor ‘populaire’ kredietunies

EZ liet deze week weten subsidie beschikbaar te stellen voor de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK), zodat deze verder kan bouwen aan de doorontwikkeling van kredietunies in Nederland. Kredietunies winnen al een tijd lang aan populariteit, als alternatief voor een bancaire lening, maar van een echte doorbraak is nog geen sprake.

De overheid steunt de ontwikkeling van kredietunies op verschillende niveaus.

Continue reading “Subsidie voor ‘populaire’ kredietunies”

Erasmus+: subsidie voor leren en uitdagen

Het Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma gericht op projecten die ons faciliteren en aansporen om een leven lang te kunnen blijven leren. Een leven lang leren is wel erg lang, maar welbeschouwd gaat het er om dat we met elkaar worden uitgedaagd om zo lang mogelijk ons zelf uit te blijven dagen. Tenminste, zo blijkt uit tal van Erasmus+-projecten die zijn besproken tijdens een informatiebijeenkomst over het Erasmus+ in Ede van het Nationaal Agentschap Onderwijs & Training.

Dat uitdagen gebeurt op allerlei niveaus en in alle geledingen van de (Europese) samenleving.

Continue reading “Erasmus+: subsidie voor leren en uitdagen”

Duurzame Inzetbaarheid is hot, ook in subsidieland

Duurzame Inzetbaarheid is hot. In het bedrijfsleven en in subsidieland. Projecten om medewerkers zo gezond mogelijk en langer aan het werk te houden, worden omarmd door werkgevers. Zeker als daar ook nog eens een mooie subsidie voor is. Vanaf 19 oktober kan er weer ESF-subsidie worden aangevraagd voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Bedrijven en overheidsorganisaties kunnen tot €10.000 subsidie ontvangen voor adviestrajecten waarbij een externe adviseur wordt ingeschakeld. Er is maar liefst €22 miljoen beschikbaar.

Continue reading “Duurzame Inzetbaarheid is hot, ook in subsidieland”

Omhoog ↑