Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Ondernemers meldden in 2017 ruim € 1,5 miljard aan energiezuinige investeringen, Inter-Drain was één van hen

Nederlandse bedrijven hebben in 2017 samen voor ruim € 1,5 miljard aan investeringen in energiezuinige maatregelen gemeld binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA), zo bleek uit het onlangs gepubliceerde EIA-jaarverslag van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een van deze bedrijven is onze klant Inter-Drain. Inter-Drain legt in het jaarverslag uit hoe de onderneming zelf een motormodule voor zuinige draineermachines heeft ontwikkeld die ook in aanmerking komt voor EIA. Om de ontwikkeling en de opname van de machines op de EIA-lijst mogelijk te maken, is er nauw samengewerkt tussen Inter-Drain, de RVO en de energieconsultants van Vindsubsidies.

,,Het project van Inter-Drain is een mooi voorbeeld over hoe subsidies als de EIA twee kanten op kunnen werken. En over hoe een goede samenwerking tussen de overheid als subsidieverstrekker (RVO) en ondernemers iets moois oplevert”, aldus Vindsubsidies-consultant Jeroen Herbrink, die als energiedeskundige intensief betrokken is geweest bij het project. ,,Het is daarom niet vreemd dat de RVO juist dit project als succesvol praktijkverhaal heeft opgenomen in het EIA-jaarverslag.”

Met de missie om uiteindelijk alle draineermachines zuiniger te maken, heeft Inter-Drain een motormodule ontwikkeld die dankzij slim motormanagement en een nauwkeurige afstelling aanzienlijk zuiniger is dan standaard motoren. Met ondersteuning vanuit de EIA bestormt Inter-Drain nu de markt. Hoe heeft deze innovatieve ondernemer de regeling optimaal weten te benutten? Continue reading “Ondernemers meldden in 2017 ruim € 1,5 miljard aan energiezuinige investeringen, Inter-Drain was één van hen”

Werkt u met een partner aan een innovatie? Twee populaire subsidies geopend!

BLOG – Gaat u samenwerken met een ander bedrijf of kennisinstelling aan een R&D-project? Dan zijn er momenteel twee populaire mkb-subsidies waarvan u gebruik kunt maken. Voor internationale projecten kunt u een beroep doen op Eurostars. Werkt u samen met uitsluitend Nederlandse partners? Dan opent 2 juli de subsidie Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) voor R&D-samenwerkingsprojecten. Deze attractieve regelingen kunnen u subsidiebijdragen tot 35% (MIT) en 50% (Eurostars) van de subsidiabele kosten opleveren.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Eurostars en MIT zijn niet bestemd voor de eerste de beste projecten. Het moet echt gaan om ambitieuze innovaties met impact, op landelijk of zelfs internationaal niveau. Projecten die het verschil maken binnen sectoren als Life Sciences & Health, HTSM, Energie, Chemie, Agri & Food, Logistiek of de Creatieve Industrie. Wat zijn de belangrijkste zaken die u moet weten?

Continue reading “Werkt u met een partner aan een innovatie? Twee populaire subsidies geopend!”

Budget voor LIFE Milieu meer dan acht keer overvraagd

NIEUWS – De Europese Commissie heeft meer dan 1000 conceptaanvragen ontvangen voor zogeheten ‘traditionele’ LIFE Milieu-projecten. De aanvragers vragen in totaal zo’n € 1,8 miljard subsidie aan, meer dan acht keer zoveel als het beschikbare budget van € 217 miljoen.

Alleen de beste ideeën maken daarom kans om door te gaan naar de volgende ronde, aldus de Europese Commissie.
Continue reading “Budget voor LIFE Milieu meer dan acht keer overvraagd”

Eurostars weer open: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project

NIEUWS – Eurostars, het populaire Europese subsidieprogramma voor het onderzoekuitvoerende mkb, is weer geopend. Mkb-bedrijven kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O-projecten). De subsidiebijdrage kan oplopen tot 50% van de subsidiabele projectkosten. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 13 september 2018.

Wanneer komt u in aanmerking voor Eurostars?
Continue reading “Eurostars weer open: tot 50% vergoeding voor uw internationale O&O-project”

Kabinet wil aftrekpercentage EIA in 2019 verlagen naar 45%

NIEUWS – De Energie-investeringsaftrek (EIA), de fiscale regeling ter stimulering van energiebesparende investeringen door bedrijven, wordt volgend jaar minder aantrekkelijk.

Het kabinet wil het huidige aftrekpercentage van 54,5% namelijk verlagen naar 45%. Het netto belastingvoordeel wordt daardoor weliswaar iets verlaagd, maar blijft naar de mening van het kabinet op een voldoende niveau om ondernemers te prikkelen tot het treffen van energie-investeringen.
Continue reading “Kabinet wil aftrekpercentage EIA in 2019 verlagen naar 45%”

Eerste aanvraagronde WiFi4EU geannuleerd vanwege technisch probleem

NIEUWS – De eerste aanvraagronde van WiFi4EU, die op 15 mei om 13.00 uur van start ging, kon rekenen op massale belangstelling. INEA, het uitvoerend agentschap van de Europese Commissie, heeft nu echter moeten besluiten de eerste ronde te annuleren. Na uitgebreid onderzoek is namelijk gebleken dat door een technisch probleem niet alle aanvragers evenveel kans maakten.

De Europese Commissie staat er natuurlijk op dat de aanvraagprocedure eerlijk en betrouwbaar verloopt en zal daarom in het najaar van 2018 een nieuwe aanvraagronde organiseren. De datum waarop deze aanvraagronde open zal gaan, wordt later bekendgemaakt.
Continue reading “Eerste aanvraagronde WiFi4EU geannuleerd vanwege technisch probleem”

Jaarlijks € 100 miljoen voor aantrekken techniekleerlingen en regionale samenwerkingsplannen

NIEUWS – Alle vmbo-scholen met een technisch profiel hebben vanaf het nieuwe schooljaar recht op extra geld. Zo ontvangen de scholen gefaseerd € 1500 en € 3000 per leerling van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en is er nog een forse extra beloning beschikbaar wanneer zij, in samenwerking met het regionale bedrijfsleven, mbo-instellingen en de lokale overheid, een plan opstellen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en nog meer nieuwe leerlingen aan te trekken.

Het was al langer bekend dat er een miljoenenimpuls kwam vanuit de regering voor het techniekonderwijs, maar onlangs is de invulling hiervan bekend gemaakt. Deze uitwerking bestaat uit twee fases, de structurele bijdragen per leerling en de regionale impulsplannen. Anko Spoelstra, onderwijsadviseur bij Vindsubsidies, noemt de € 100 miljoen een ‘prachtige kans voor het techniekonderwijs’. Hij legt uit waarom scholen direct aan de slag moeten gaan met het maken van een plan met het bedrijfsleven. Continue reading “Jaarlijks € 100 miljoen voor aantrekken techniekleerlingen en regionale samenwerkingsplannen”

‘Innovatiekrediet motor van innoverend Nederland’

NIEUWS – Het Innovatiekrediet is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ‘de motor van innoverend Nederland’. RVO baseert dit op de cijfers van de regeling in 2017. Vorig jaar is het totale budget van € 60 miljoen volledig toegekend aan 29 projecten.

Het Innovatiekrediet richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het kan daarbij gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of proces of de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.
Continue reading “‘Innovatiekrediet motor van innoverend Nederland’”

Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO daalt bijna 5%

NIEUWS – In 2017 daalde het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) met 4,8% ten opzichte van 2016.

Dat blijkt uit de jaarrapportage 2017 ‘Focus op research and development – de WBSO in 2017’ die staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) woensdag heeft gepubliceerd.
Continue reading “Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO daalt bijna 5%”

Omhoog ↑